Alex Stefanescu

Biografie şi Bibliografie

 -
Alex Ştefănescu (n. 6 noiembrie 1947, Lugoj) este un critic literar român, care şi-a încercat, fără succes, şansele şi în alegeri, ca reprezentant pe listele de candidaţi pentru Senat ai Partidului Naţional-Ţărănesc Creştin şi Democrat în alegerile din 2000, în judeţul Suceava. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Autor al unei controversate "Istorii a literaturii române contemporane (1941-2000)", criticată pentru lipsa de structură şi metodă, ca şi pentru absenţa unor criterii literare.[necesită citare]

Date biografice

Deşi a debutat ca poet, în 1965, Alex Ştefănescu s-a afirmat în calitate de critic literar. Din 1970 (când i s-a încredinţat o rubrică de Comentarii critice în revista ,,Luceafărul”, condusă – la acea vreme – de prozatorul Ştefan Bănulescu), a scris fără întrerupere despre literatura română contemporană. Este autorul a peste 5.000 de articole de critică literară, a scris – sporadic – poezii, dar şi proză sau piese de teatru.

Lucrări

    * Preludiu, Editura Cartea Românească, 1977 (critică literară)
    * Jurnal de critic, Editura Cartea Românească, 1980
    * Tudor Arghezi interpretat de..., Editura Eminescu, 1981 (antologie)
    * Între da şi nu, Editura Cartea Românească, 1982 (critică literară)
    * Dialog în bibliotecă, Editura Eminescu, 1984 (teorie literară)
    * Introducere în opera lui Nichita Stănescu, Editura Minerva, 1986
    * Prim-plan (35 de profiluri de scriitori români contemporani), Editura Eminescu, 1987
    * Gheaţa din calorifere şi gheaţa din whisky (jurnal politic, 1990-1995), Institutul European Iaşi, 1996 – Premiul Uniunii Scriitorilor
    * Întâmplări, Institutul European Iaşi, 2000 (proză)
    * Ceva care seamănă cu literatura, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2003 (critică literară)- Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti;
    * Melania şi ceilalţi, comedie romantică în şapte părţi, Editura Publicaţiilor pentru străinătate, Bucureşti, 2004
    * Jurnal secret, Editura Corint, Bucureşti, 2005
    * Istoria literaturii române contemporane (1941-2000), concepţia grafică: Mihaela Şchiopu, fotografii de Ion Cucu, Editura Maşina de scris, Bucureşti, 2005 - Premiul Uniunii Scriitorilor
    * Jurnal secret, noi dezvăluiri (ilustraţii de LINU, Ed. Corint, Bucureşti, 2007).

Cea mai importantă carte a autorului este Istoria literaturii române contemporane (1941-2000). Din 1941 (când a apărut monumentala Istorie a literaturii române de la origini până prezent de G. Călinescu) până în 2005 nu s-a mai scris ceva similar. Lucrarea lui Alex. Ştefănescu acoperă exact perioada rămasă neexaminată de la G. Călinescu şi până azi. Titlul ei este edificator: Istoria literaturii române contemporane (1941–2000). Cartea are 1176 de pagini format mare şi 1500 de ilustraţii (fotografii, desene, coperte de cărţi, manuscrise, afişe). Textul propriu-zis însumează 4.000.000 de semne (echivalentul a 2.000 de pagini dactilografiate la 2 rânduri). Există şi un indice de nume (aproximativ 2000 de personalităţi). Cele 118 capitole ale ei sunt grupate în cinci secţiuni:

    * 1941–1947. Sfârşitul unei lumi
    * 1948–1959. Arta supravieţuirii literare
    * 1960–1971. Primăvara de la Bucureşti
    * 1972–1989. Refuzul revoluţiei culturale
    * 1990–2000. Renaştere confuză

Autorul şi-a asumat o sarcină dificilă: să povestească ce s-a întâmplat cu literatura ţării lui într-o perioadă istorică nefavorabilă literaturii. El îşi îndeplineşte această misiune reconstituind, pe baza unei vaste documentaţii, atmosfera culturală şi socială din fiecare perioadă şi explicând mecanismele prin care regimul comunist încerca permanent să transforme literatura într-un instrument de propagandă. Tot el analizează însă şi modul în care scriitorii reuşeau, cu ingeniozitate şi curaj, să se sustragă acestor constrângeri (sau cum unii dintre ei nu reuşeau şi îşi ratau destinul de scriitori). Cartea oferă o imagine cuprinzătoare a ceea ce este valoros, a ceea ce rămâne din literatura română postbelică. Totodată, această carte poate fi citită ca un roman plin de viaţă, întrucât autorul are talent literar şi face din scriitori personaje expresive, greu de uitat. În prezent, Alex Ştefănescu este redactorul-şef al revistei ,,România literară”. Săptămânal, criticul vorbeşte despre operele scriitorilor români contemporani într-o emisiune difuzată pe TVR Cultural – Istoria literaturii române contemporane povestită de Alex Ştefănescu.

Cărti de Alex Stefanescu


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON