Alexandru Graur

Biografie şi Bibliografie

 -
Alexandru Graur (n. 9 iulie 1900, Botoşani - d. 9 iulie 1988) este o figură marcantă a lingvisticii româneşti, savant român de origine evreiască (Alter Braurer).

Biografie

Studii

A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, fiind licenţiat în filologie clasică şi limba română (1922). Între 1924-1929 studiază la Paris, unde obţine diploma la École Pratique des Hautes Études şi îşi susţine doctoratul la Sorbona cu o teză de lingvistică indoeuropeană. Revenit la Bucureşti, îmbrăţişează activitatea didactică şi, paralel, publică studii în diverse periodice.

Cariera

Înfiinţează şi conduce (1941-1944) Liceul particular evreiesc. În 1946 este încadrat în învăţământul superior şi va funcţiona ca profesor la Universitatea din Bucureşti până în 1970. Între anii 1954-1956 este decan al Facultăţii de Filologie, iar între 1955-1974 este director al Editurii Academiei.
Activitatea sa ştiinţifică însumează o bibliografie bogată cuprinzând studii de filologie clasică, etimologie, lingvistică generală, fonetică şi fonologie, gramatică, onomastică, lexicologie şi de cultivare a limbii române. A susţinut ani în şir emisiunea radiofonică „Limba noastră”, iar în „Revista Cultului Mozaic” a deţinut o rubrică pe teme lingvistice, semnalând apropieri între cuvintele din diferite limbi. Este autorul unor valoroase studii şi articole apărute în revistele de specialitate ale secolului trecut, precum şi al unor importante volume de lingvistică, la unele dintre acestea fiind coordonator. Împreună cu Iorgu Iordan şi Ion Coteanu, a fost redactor responsabil al noii seriii a Dicţionarului limbii române (DLR). A coordonat volumele de Studii de gramatică (1956-1961) şi Probleme de lingvistică generală (1959-1967).

Opera

Volume

    * Nom d‘agent et adjectif en roumain, Paris, Champion, 1929
    * Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române, Bucureşti, Editura Academiei, 1954
    * Studii de lingvistică generală, Bucureşti, Editura Academiei, 1955 (variantă nouă, 1960)
    * Fondul principal al limbii române, Bucureşti, Editura Ştiintţfică, 1957
    * Introducere în lingvistică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1958 (ed. a II-a, 1965; ediţia a III-a, 1972)
    * Evoluţia limbii române. Privire sintetică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963
    * Etimologii româneşti, Bucureşti, Editura Academiei, 1963
    * La romanité du Roumain, Bucureşti, Editura Academiei, 1965
    * The Romance Character of Romanian, Bucureşti, Editura Academiei, 1965
    * Nume de persoane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965
    * Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968
    * Scrieri de ieri şi de azi, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970
    * Puţină... aritmetică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971
    * Nume de locuri, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972
    * Lingvistica pe înţelesul tuturor, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1972
    * Gramatica azi, Bucureşti, Editura Academiei, 1973
    * Mic tratat de ortografie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1974
    * Alte etimologii româneşti, Bucureşti, Editura Academiei, 1975
    * „Capcanele” limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976
    * Dicţionar de cuvinte călătoare, Bucureşti, Editura Albatros, 1978
    * Cuvinte înrudite, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980
    * Dicţionar al greşelilor de limbă, Bucureşti, Editura Academiei., 1982
    * Puţină gramatică, I-II, Bucureşti, Editura Academiei, 1987
    * Ortografia pentru toţi, Bucureşti, Editura Teora, 1995

Lucrări colective

    * Scurtă istorie a lingvisticii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961 (în colaborare cu Lucia Wald; ediţia a II-a, 1965; ediţia a III-a, 1977)
    * Gramatica limbii române, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Academiei, 1963; 1966 (coordonare)
    * Istoria limbii române. I. Limba latină, Bucureşti, Editura Academiei, 1965 (redactor responsabil)
    * Tratat de lingvistică generală, Bucureşti, Editura Academiei, 1972 (în colaborare)

Afilieri

    * Membru al Societăţii de Lingvistică din Paris (1921)
    * Membru corespondent (din 1948) şi membru titular al Academiei Române (din 1955)
    * Preşedinte al Societăţii de Studii Clasice (1958-1988)

Premii şi distincţii

    * Premiul Bibesco al Societăţii de Lingvistică din Paris (1932, 1936)
    * Premiul de Stat (1954)
    * Om de ştiinţă emerit (1964)

Cărti de Alexandru Graur


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON