Alexandru Rosetti

Biografie şi Bibliografie

 -
Alexandru Rosetti (n. 20 octombrie 1895, Bucureşti  - d. 27 februarie 1990, Bucureşti) a fost un reputat lingvist şi filolog român, editor, pedagog, istoric al limbii române, patron spiritual al şcolii româneşti de lingvistică. Profesor la Facultatea de Litere  din Bucureşti, Alexandru Rosetti a fost unul dintre patronii spirituali ai şcolii lingvistice de la Bucureşti, alături de nume importante precum Theodor Capidan, Jacques Byck, Iorgu Iordan sau Alexandru Graur. A fost membru titular al Academiei Române din 1948.

Familia Rosetti

Alexandru Rosetti era un urmaş al familiei prinţului Rosetti, şi-a susţinut doctoratul la Paris, unde s-a căsătorit cu Maria Rallet. A ajuns în 1933 directorul Fundaţiei pentru Literatură şi Artă a regelui Carol II, cea mai prestigioasă editură din România din epoca interbelică. De la bun început obiectivele sale erau complexe: în primul rând publicarea de ediţii critice ale scriitorilor clasici români, a colecţiei „Energia", unde regele Carol propunea tipărirea de cărţi de aventură, ediţii definitive ale scriitorilor contemporani.

Filologul

Activitatea de filolog a lui Alexandru Rosetti se întinde pe aproape şapte decenii de muncă intensă, coroborată de pasiunea sa extraordinară pentru bibliofilie. Atât în epoca interbelică, cât şi în comunism Rosetti s-a ocupat de editarea unor opere complete ale scriitorilor şi cronicarilor români ca Miron Costin, Ion Neculce, Grigore Ureche sau Ion Luca Caragiale (la această ediţie lucrând alături de Silvian Iosifescu, Şerban Cioculescu şi Liviu Călin). De importanţă naţională şi internaţională rămân studiile şi cercetările lingvistice, cu precădere trebuie precizat interesul pe care l-a arătat pentru istoria limbii române, cu susţinerea unor teorii proprii de o mare originalitate, recunoscute pentru acribia şi metodele cu care acesta operează.

Activitatea academică

Profesor de filologie la Facultatea de Litere din Bucureşti (titularul cursului de istoria limbii române vreme de câteva decenii), academicianul Alexandru Rosetti a lăsat nenumărate lucrări de specialitate, publicate în ţară şi Occident (în special în Franţa şi Danemarca). Este cunoscut ca unul dintre cei mai longevivi membri ai Academiei Române, rămânând titularul acestui înalt for chiar şi în perioada socialist-comunistă, când o parte importantă dintre academicienii care nu aderaseră la noua doctrină îşi pierduseră titlul academic la fel ca şi titlul de profesor universitar (fiind astfel excluşi complet din viaţa publică). Astfel, câţiva lingvişti importanţi ca Iorgu Iordan, Alexandru Graur, Jacques Byck, Ion Coteanu şi apoi Alexandru Rosetti se dovediseră părtinitori noii structuri politice, rămânând în înaltele foruri ştiinţifice şi culturale şi activând de asemenea ca profesori universitari. Totodată Institutul de Lingvistică din Bucureşti al Academiei Române îi poartă numele (alături de cel al lui Iorgu Iordan).

Memorialistul

Rosetti rămâne printre puţinii oameni de cultură din România care au cunoscut o parte semnificativă dintre intelectualii români şi străini ai secolului în care a trăit. A întreţinut o corespondenţă notabilă cu George Călinescu şi Tudor Vianu dar şi cu profesori de renume din Occident.

Moartea

Alexandru Rosetti se stinge la 27 februarie 1990 la locuinţa sa din Bucureşti, în urma unui incident electric. Moartea sa este descrisă şi de Gheorghe Florescu, unul dintre cunoscuţii săi, în cartea sa Confesiunile unui cafegiu. De altfel, Rosetti este unul dintre puţinii intelectuali români care au supraveţuit Revoluţiei din decembrie 1989 (un alt caz similar este cel al cunoscutei Cella Delavrancea).

Lucrări

    * Alexandru Rosetti, Istoria limbii române, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1964 -1966;
    * Alexandru Rosetti, Istoria limbii române, de la origini până în secolul al XVII-lea, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968;
    * Alexandru Rosetti et al., Istoria literaturii române, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968 - 1973;

Ediţii ale Istoriei limbii române

    * Limba română în secolul al XVI-lea, Cartea Românească, Bucureşti, 1932; ed. a 2-a, revăzută şi adăugită: Istoria limbii române, VI: Din secolul al XIII-lea până în secolul al XVII-lea, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1946; ed. a 3-a:Limba română în secolele al XIII-lea-al XVI-lea, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1956; ed. a 4-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966
    * Istoria limbii române, I: Limba latină, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1938; ed.a 2-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1940; ed. a 3-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960; ed. a 4-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964
    * Istoria limbii române, II:Limbile balcanice, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1938; ed. a 2-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1943; ed.a 3-a, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1961; ed.a 4-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964
    * Istoria limbii române, III: Limbile slave meridionale, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1940; Influenţa limbilor slave meridionale asupra limbii române, ed. a 2-a, Editura de Stat, Bucureşti, 1950; Influenţa limbilor slave meridionale asupra limbii române (secolele VI-XII), ed. a 4-a, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1962;ed.a 5-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964
    * Istoria limbii române, IV: Româna comună, Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului, Bucureşti, 1941; ed. a 2-a, revăzută şi adăugită, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966
    * Istoria limbii române, V: Secolele XII-XV, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966
    * Istoria limbii române, VI
    * Istoria limbii române literare (în colaborare cu Liviu Onu şi Boris Cazacu) Istoria limbii române literare, I, De la origini până la începutul secolului al XVIII-lea, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961; II, De la începutul secolului al XVIII-lea până la începutul secolului al XIX-l

Cărti de Alexandru Rosetti


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON