C.D. Papastate

Biografie şi Bibliografie

 -
Născut la 26 februarie 1907, Constantin Papastopoulos va urma studii cu profil umanist, fiind licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie secţia franceză, a Universităţii din Bucureşti. Timp de un an, între 1930 şi 1931, studiază literale la Dijon pentru ca în anul 1946 să treacă doctoratul în litere şi filosofie cu o teză despre Leconte de Lisle. Dealtfel, îşi va câştiga existenţa din fructificarea pregătirii sale, făcând carieră didactică la Craiova.

Păşeşte în viaţa literară la vârsta adolescenţei, în Foaia tinerimii. Debutul editorial se produce mult mai târziu, în 1944, cu volumul de versuri „Trepte”. Activitatea lui Constantin Papastate se concretizează prin creaţii lirice şi studii monografice. În ordine cronologică, amintim volumele de versuri: „Anotimpuri” (1946), şi „Crucea împuşcaţilor.1907” (1982) şi monografiile: „Vasile Alecsandri şi Elena Negri” (1947); „Traian Demetrescu” (1967) şi „Elena Farago” (1975). Demersul de istoric literar îi aduce Premiul Academiei pe anul 1948.

Student al lui Mihail Dragomirescu şi D.Caracostea, C.D. Papastate este tentat de vieţi romanţate şi de aceea „explorează documente prioritar biografice”, iar interpretarea textului poartă amprenta afectivului.

Autorul aparţine intelectualilor stabiliţi şi adoptaţi de oraşul Craiova deoarece s-a legat puternic de viaţa culturală a acestei urbe. Semnificativ, în acest sens, este faptul că cei doi autori cărora le-a dedicat câte un studiu monografic - Traian Demetrescu şi Elena Farago - au locuit timp îndelungat la Craiova şi s-au implicat şi ei în propăşirea culturală a oraşului de reşedinţă.

C.D.Papastate nu s-a impus ca un poet cu profil propriu, creaţiile sale fiind mai degrabă inspirate de anumite ocazii. Aşa se întâmpla cu volumul „Crucea împuşcaţilor” generat de dramaticele evenimente ale răscoalelor ţărăneşti din 1907, din zbuciumatele confruntări ale ţăranilor din Oltenia cu nedreptăţile vremii. Versurile oferă o viziune lirică marcată de o bună cunoaştere a evenimentelor petrecute în chiar anul naşterii autorului.

C.D. Papastate se afirmă de-a lungul deceniilor în cultura românească prin lucrări în domeniul criticii şi istoriei literare. Caracteristica acestor studii o reprezintă amprenta afectivă, sentimentală şi de aceea autorul se preocupă permanent de păstrarea unui echilibru între omagiul sentimental şi revigorarea ştiinţifică.

S-a spus că metoda folosită de C.D. Papastate este una „tradiţională”, inspirată din direcţiile criticilor sub influenţa cărora s-a format - Mihail Dragomirescu şi D. Caracostea.

Istoricul şi criticul literar nu formulează verdicte şi judecăţi de valoare, mulţumindu-se cu raportări, sumare şi constatative la literatura epocii. Trebuie subliniat însă, că bibliografia selectivă ce însoţeşte monografiile oferă suficient material documentar.

În afara volumelor de versuri şi de studii de istorie literară, reţin atenţia şi alte articole publicate în diferite periodice literare, referitoare la activitatea lui Rebreanu, Caragiale şi Hasdeu în relaţia acestora cu oraşul Craiova.

C.D. Papastate desfăşoară şi o bogată activitate publicistică, uneori semnând cu diferite pseudonime. Nu lipsesc din preocupările lui studii privind scriitorii francezi: Alfred de Vigny, Paul Verlaine, Artur Rimbaud, Paul Valéry etc.

Cărti de C.D. Papastate


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON