Carl Anton Wetterbergh

Biografie şi Bibliografie

 -
Carl Anton Wetterbergh, född 6 juni 1804 i Jönköping, död 31 januari 1889 i Linköping, var en svensk läkare och författare, mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Han var son till hovrättsrådet Anders Johan Wetterbergh, en frisinnad publicist som gav sonen en fri uppfostran.

Wetterbergh ägnade sig först åt juridiska studier. Men då fadern hade kommit på obestånd, sadlade han om och utbildade sig till läkare. Detta skedde under stora umbäranden, då han själv måste försörja sig under studietiden. 1834 blev han medicine licentiat och tjänstgjorde som läkare i Jönköping under Sveriges första koleraepidemi. Han blev slutligen kirurgie magister 1835 och år 1837 utnämndes han till regementsläkare vid Jämtlands fältjägarregemente och bosatte sig som nygift i Östersund.

Redan 1832 hade han medarbetat som novellist i Stockholmsposten. Sedan gjorde han uppehåll i författandet till 1840-talet. I hemmet i Östersund blev bristen på böcker akut. Tre nära dödsfall, bl.a. en dotter och Wetterberghs far, gör att han börjar skriva små noveller till tröst, som han sedan högläser för hustrun under de långa vinterkvällarna. En god vän i Stockholm fick ta del av manuskripten och han placerade dem i Aftonbladet. En generalmönstring var den första genremålningen som publicerades den 13 maj 1841. Snart blev signaturen Onkel Adam mycket känd och uppskattad och en av sin tids mest lästa författare. En första samling Genremålningar kom ut 1842 och flera följde i snabb takt under åren 1843-1846. Jfr. bibliografin nedan.

1846 flyttade han till Stockholm och blev biträdande läkare i Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket. Han engagerade sig i det litterära Stockholmslivet och var en av initiativtagarna till Konstnärsgillet. Han var mycket intresserad av tidens politiska och sociala reformkrav. Det präglar också framför allt de romaner han gav ut omkring 1847 till 1849. Onkel Adam var hela sitt liv en demokrat och världsförbättrare, som ville avslöja och peka ut missförhållanden i samhället. Han var medlem i Stockholms Reformsällskap och den 18 mars 1848 håller han tal på en bankett vid Brunkebergstorg om behovet av att avskaffa ståndsriksdagen. I samband därmed utbryter våldsamma upplopp, de s.k. marsoroligheterna och Wetterbergh blir sedermera utfrusen och drar sig tillbaka från politiken.

Hans stil var enkel och okonstlad och som han själv uttryckte det: "ju större verkningar man kan frambringa med små medel, dess bättre; konstens högsta uppgift är inte att vara konstig". Tyvärr blev han med tiden allt mera mångordig och han borde ha fortsatt att skriva korta berättelser. Romanerna präglas av bristande komposition och personernas karaktärer sönderfaller under berättelsen gång i flera olika. Hans romaner består egentligen av en serie små situationer som kan var nog så bra, men de blir aldrig till en helhet.

Ett förordnande 1848 förde honom till Östergötland som regementsläkare vid Första livgrenadjärregementet. Vid början av 1860-talet miste han lusten att skriva romaner och noveller. Efter en vissamling 1861 ägnade han sig 1862 till 1872 åt att ge ut Linnea, tidning för barn. Den var på flera sätt banbrytande och såg som sin uppgift att både roa och förmedla kunskap.

Både Snoilsky och Topelius har ägnat Wetterbergh varma hyllningsdikter. Svenska akademien gav honom 1869 kungliga priset för litterära förtjänster. Hans böcker är översatta till tyska, flera även till danska, engelska, franska och nederländska.

1874 tog Wetterbergh avsked från sin tjänst och drog sig tillbaka. Han dog år 1889 i Linköping. I Linköping finns hans bostad Onkel Adamsgården bevarad. Hans grav finns på Linköpings kyrkogård.

Innehåll

Bibliografi med e-böcker

    * En brännvinsupares lefnad och död : sann händelse, tecknad af en läkare (Götheborg, 1841)
    * Genremålningar (Stockholm, 1842)
    * De fyra signaturerna : stycken (Lund, 1843)
    * Guvernanten : en genremålning (Norrköping, 1843)
    * Får gå! : en genremålning (Stockholm, 1844)
    * Ett namn : genremålning (Norrköping, 1845)
    * Pastors-adjunkten : genremålning (Stockholm, 1845)
    * Paralleler (Götheborg, 1846)
    * Fattigvården : Några reflexioner öfver dess tillämpning. Af Onkel Adam. Aftryck ur Dagligt Allehanda med tillägg (Stockholm, 1847)
    * Penningar och arbete : genremålning (Norrköping, 1847)
    * Arbetskompagnier och jernvägs-arbeten (Stockholm, 1848)
          o Arbetskompagnier och jernvägs-arbeten i fulltext på Projekt Runeberg
    * Altartaflan : genremålning (Norrköping, 1848)
    * Tännforsen : en jemtlands-historia (Stockholm, 1848)
    * Hat och kärlek : episoder ur en slägthistoria (Stockholm, 1849)
          o Hat och kärlek i fulltext på Google Books
    * Kapellpresten : skizz ur verkligheten (Stockholm, 1849)
    * Olga : berättelse (Stockholm, 1850)
    * Träskeden : berättelse (Stockholm, 1852)
    * Kärlek och affärer : genremålning (Stockholm, 1852)
    * Om behandlingen af den asiatiska choleran inom Dals-Qvarteret i Norrköping (Norrköping, 1853)
          o Om behandlingen af den asiatiska choleran... i fulltext på Projekt Runeberg
    * Herr Simon Sellners rikedomar : episoder ur hvardagslifvet (Norrköping, 1853)
          o Samvetet eller Simon Sellners rikedomar (1891) i fulltext på Projekt Runeberg
    * Waldemarsborgs fideicommiss : episoder : motstycke till Simon Sellners rikedomar (Stockholm, 1854)
    * Berättelser / med teckningar af D. [= Fritz Ludv. Dardel] (Norrköping, 1854)
          o Berättelser i fulltext på Google Books
    * Skyddslingen : illustrerad berättelse (Götheborg, 1855)
    * Hemma! : en genremålning (Götheborg, 1856)
    * Taflor af svenska konstnärer / med text af Onkel Adam (Stockholm, 1856-1858)
    * Samhällets kärna : några bilderark (Stockholm, 1857)
    * De "oskälige" och de "osjälige" : tidsbilder från början af mars månad 1857 (Wexjö, 1857)
    * Efemerider. 4 d. Stockholm, 1858-1860) - Innehåll: 1. Gubben Lundman och hans vänner. Stycken på vers (Föreningslänken, Min tro). Tankar om svenskarne; 2. Då samtalsämnena tryta. Adam och Eva. Forntid och Nutid. En samvetsfråga till vår tid. En historisk Hörsaga; 3. Nutidens martyrer; 4. Litteraturen, kritiken och Svenska Akademien. Ungdomsvännerna hafva gift sig! När samtalsämnena tryta. Frågvisa barn
    * Blad ur Catharina Månsdotters minnersbok : några folkvisor (Norrköping, 1861)
    * Gustaf Nords gesällvandringar och äfventyr hemma och borta (Lund, 1862)
    * Linnea, tidning för barn 1862-1872
    * Vara och synas : en historia om tvenne sotarepojkar (Öreskrifter för folket, 99-1474700-0  ; 14) (Stockholm, 1863)
    * Svenska folket : sådant det ännu lefver vid elfvom, på berg och i dalom : Tjugofyra taflor / tecknade af J. W. Wallander, beskrifne af Onkel Adam (Stockholm, 1964-1865)
    * Den hvita pionen ; Blomman bland gatstenarne ; Lillans begge kyrkresor : trenne smärre berättelser (Öreskrifter för folket ; 28) (Stockholm, 1867)
    * Små taflor med text. 12 hft. (Linköping, 1869)
    * En minnesfest (Linköping, 1870)
    * Till herr öfversten och kommendören Chr. H. Mörner ... den 20 mars 1871 (Verser m.m. till och öfver enskilda ; C 8:o 13. 1871: 21) (Linköping, 1871)

Cărti de Carl Anton Wetterbergh


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON