Dionisie Sincan

Biografie şi Bibliografie

 -
Dionisie Şincan (18 decembrie 1929, Constanţa - 8 noiembrie 2000, Bucureşti) este un prozator şi jurnalist. Este fiul Anei (născută Roşca) şi al lui Iani Şincan, contabil. Absolvent al Liceului „Mircea cel Bătrân", pleacă din oraşul natal, înscriindu-se, mai întâi, la Şcoala de Literatură „M. Eminescu" (1950-1951), apoi la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti. Entuziasmat de activitatea de reporter, abandonează în 1953 studiile şi se angajează la Radiodifuziunea Română. Din 1962 redevine student, reuşind să îşi finalizeze pregătirea universitară, cu teza intitulată Reportajul literar (conducător ştiinţific: Şerban Cioculescu).

Între 1965 şi 1968 îndeplineşte funcţia de redactor-şef al secţiei culturale din Radiodifuziune. Ulterior este transferat la Televiziunea Română, fiind numit redactor-şef al secţiei social-educative (1968-1978). După înlocuirea din funcţie, realizează reportaje pe care le publică în cotidianul „Scânteia" (1978-1989). În 1990 este reangajat la Radiodifuziunea Română, pentru a transmite şi a analiza, în cadrul emisiunii „Cronica parlamentară", dezbaterile din prima instituţie legislativă postdecembristă. Director general adjunct al Televiziunii (1993-1996), membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (1995-1999), pentru Şincan exercitarea vocaţiei jurnalistice s-a dovedit mult mai fructuoasă decât insistenţa în etalarea cu orice preţ a talentului literar. A fost distins în 1994 cu Premiul „Pamfil Şeicaru" pentru întreaga activitate în presă.

Şincan a debutat în 1949 cu o povestire publicată în revista „Albina", iar prima carte, antologia de articole conjuncturale Oameni şi stânci (Evocare literară a şantierului naţional al tineretului „Bumbeşti-Livezeni"), i-a apărut în 1956. Reportajul este specia de relatare profesată cu predilecţie. Editat în formă brută (Oameni şi stânci, O cursă lungă, 1964) sau prelucrat în povestiri (Ceairul lui Aii, 1957) şi microromane (Drumuri albastre, 1962, Lumini depoziţie, 1964), el prezintă „noile realităţi ale timpului", aşa cum se răsfrâng mai ales asupra locuitorilor din Dobrogea. Superficialitatea voluntară a descrierii contextului istoric, dezvoltarea lui convenţională salvează de la îndoctrinare „tablouri" pitoreşti, reflectând specificul regional şi mozaicul etnic.

Un exemplu relevant se găseşte în romanul de formaţie Lumini de poziţie, unde accentul fals cade pe itinerariul de specializare a unor marinari, în timp ce, de sub crusta ideologică, se întrevăd descrieri reuşite şi documentate de medii sociale: „Ţăranii de la Cara-Omer, neguroşi, tăcuţi, cu dolmane negre pe umeri, harabagii din Medgidia, sprinţari şi gureşi; olteni dinspre Mangalia, iuţi în mişcări, cu căciulile pe o ureche, certăreţi şi puşi pe tocmeală, lipoveni uriaşi, cu bărbile ca nişte mături, liniştiţi, blânzi, umblând numai în grup; tătari tăcuţi, turci negustoroşi; oameni oacheşi şi volubili; greci zarzavagii, albanezi cu dulciuri şi susanuri; bulgari mărunţi de stat, cercetând mărfurile cu ochi severi de gospodari; macedoneni cu oi de vânzare, mocani, călcând rar şi apăsat, spătoşi, bănuitori". Speciile jurnalistice cultivate după 1989 - cronici şi articole - au fost reunite în volumele intitulate generic Vorbe parlamentare (2001) şi Noi, latinii Bizanţului (2003), editate de soţia autorului, Sofia Şincan, care este şi iniţiatoarea publicării câtorva fragmente autobiografice: Pagini de jurnal. Pagini literare (2002).

Opera literară

• Oameni şi stânci (Evocare literară a şantierului naţional al tineretului „Bumbeşti-Livezeni"), Bucureşti, 1956;
• Ceairul lui Ali, Bucureşti, 1957;
• Drumuri albastre, Bucureşti, 1962;
• Lumini de poziţie, Bucureşti, 1964;
• O cursă lungă, Bucureşti, 1964;
• Viaduct în timp, Bucureşti, 1967;
• Vorbe parlamentare, ediţie îngrijită de Sofia Şincan, prefaţă de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 2001
• Pagini de jurnal. Pagini literare, ediţie îngrijită de Sofia Şincan, Bucureşti, 2002;
• Noi, latinii Bizanţului, ediţie îngrijită de Sofia Şincan, Bucureşti, 2003.

Cărti de Dionisie Sincan


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON