Dumitru Micu

Biografie şi Bibliografie

 -
Dumitru Micu (n. 8 noiembrie 1928  la Bârsa, în judeţul Sălaj) este un istoric şi critic literar român contemporan. A fost redactor la ziarul Scânteia şi la mai multe reviste literare. De asemenea a fost profesor la Facultatea de Litere  din Bucureşti. E un bun cunoscător al literaturii interbelice şi unul dintre cei mai importanţi istorici literari ai perioadei după 1947. A scris opere de sinteză despre Poporanism, literatura modernă, revista Gândirea, dar şi monografii despre Tudor Arghezi, George Călinescu sau George Coşbuc.

Opere publicate

    * Sensul etic al operei lui Sadoveanu (1955);
    * Poezia Mariei Banuş, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1956;
    * Romanul românesc contemporan (1959);
    * Poporanismul şi ,,Viaţa Românească“ (1961);
    * Literatura română la începutul secolului XX (1964);
    * Istoria literaturii române 1900 - 1918, 2 volume, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, 1964-1965;
    * Opera lui Tudor Arghezi: eseu despre vârstele interioare, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965;
    * & Nicolae Manolescu, Literatura română de azi: poezia, proza dramaturgia 1944-1964, Bucureşti, Editura Tineretului, 1965;
    * G. Coşbuc, Bucureşti, Editura Tineretului, 1966;
    * Lirica lui Blaga, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967;
    * Estetica lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970;
    * Început de secol: 1900 - 1916, Bucureşti, Editura Minerva, 1970;
    * T. Arghezi (1972);
    * Periplu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1974;
    * Fragmente automitologice, Bucureşti, Editura Eminescu, 1974;
    * Gândirea şi gândirismul (1975);
    * Lecturi şi păreri (1978);
    * G. Călinescu: între Apollo şi Dionysos, Bucureşti, Editura Minerva, 1979;
    * Scriitori, cărţi, reviste (1980);
    * Modernismul românesc, 2 volume, Bucureşti, Editura Minerva, 1984 - 1985;
    * De la Macedonski la Bacovia, Bucureşti, Editura Minerva, 1984;
    * De la Arghezi la suprarealism, Bucureşti, Editura Minerva, 1985;
    * Limbaje moderne în poezia românească de azi (1986);
    * Limbaje lirice contemporane, Bucureşti, Editura Minerva, 1988;
    * Scurtă istorie a literaturii române, IV volume, Editura Iriana, 1994-1997
    * În căutarea autenticităţii, Bucureşti, Editura Minerva, 1994;
    * Istoria literaturii române: de la creaţia populară la postmodernism, Bucureşti, Editura Saeculum, 2000;
    * Istoria literaturii române în secolul XX, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000;
    * et als, Limba şi literatura română, Bucureşti, Editura Constelaţii, 2001;
    * Lucian Blaga: autofăurirea prin logos, Bucureşti, Editura Constelaţii, 2003;
    * Mircea Eliade: viaţa ca operă, opera ca viaţă, Bucureşti, Editura Constelaţii, 2003;
    * Arghezi, 2005;
    * M. Eminescu în raza gândului etern, 2005.

Memorii

    * Timpuri zbuciumate, editura „Saeculum”, 2004

Cărti de Dumitru Micu


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON