Eca de Quieroz

Biografie şi Bibliografie

 -
José Maria Eça de Queirós (sau Eça de Queiroz)[1] (Póvoa de Varzim, 25 noiembrie 1845 — Paris, 16 august 1900) - Este considerat cel mai important scriitor realist portughez.

Viaţa

Fiu natural al unui magistrat, scriitor la rândul lui, Queirós (1845 — 1900) duce o viaţă lipsită de evenimente, mai întâi ca student la Coimbra, apoi ca administrator al consiliului din Leira şi, începând de la vârsta de 27 de ani, ca diplomat în Cuba, Newcastle şi Paris. A călătorit prin Orientul Mijlociu, unde a asistat la inaugurarea Canalului Suez, şi în America de Nord. S-a căsătorit la vârsta de 40 de ani cu o doamnă din înalta societate. A murit la Paris unde şi-a trăit ultimii 12 ani din viaţă.

Destinul literar

Eça de Queirós şi-a început cariera literară cu o serie de foiletoane publicate în Gazeta de Portugal (1866 — 1867), reunite mai târziu în volumul Prosas Bárbaras (Proze barbare). Este vorba de un fel de poeme în proza scrisă într-un stil cu totul neobişnuit în Portugalia, stil care a stârnit nedumerirea şi neînţelegerea contemporanilor săi, obişnuiţi cu uneltele retorice ale romanticilor francezi de la 1830. Eça de Queirós introducea în literatura portugheză un romantism de inspiraţie germană (Michelet, Gérard de Nerval, Heine, Baudelaire).

Mai târziu, cunoaşterea realismului lui Flaubert, influenţa Cenaclului lui Antero şi lectura atentă a lui Proudhon îi vor cristaliza, în jurul anului 1870, structura ideologică, îi vor disciplina fantezia tumultuoasă şi îl vor înarma cu o concepţie clară despre misiunea scriitorului.

În 1877, Eça de Queirós i-a scris o scrisoare lui Ernesto Chardon, editorul său, propunând publicarea unei serii de 12 cărţi, o galerie a „Portugaliei în secolul al XIX-lea”, sub titlul generic „Scene din viaţa portugheză”. Fiecare din aceste volume era destinat să studieze o caracteristică a societăţii portugheze din epocă, iar autorul a putut deja să dea unele titluri: unul dintre ele era „O Grande Homem” („Marele Barbat”, posibil schimbat cu „O Conde d'Abranhos”); altul, „A Ilustre Familia Estarreja” („Ilustra familie Estarreja”, titlu foarte asemănător cu A „Ilustre Casa de Ramires”); un al treilea, „O Gorjão - Primeira Dama”. Nici una dintre aceste douăsprezece cărţi nu a fost publicată în timpul vieţii autorului.

Opere majore

    * O Crime do Padre Amaro (Crima abatelui Amaro, 1875). În acest roman, scriitorul se ocupă de viaţa unui mic oraş de provincie şi de influenţa clerului; rolul seminarului şi al spovedaniei; presiunea oligarhiilor locale. În ele apar anumite tipuri, cum ar fi bigotul şi revoluţionarul exaltat şi inofensiv de la 1870.
    * O Primo Basilio (Vărul Basilio). În această operă, apărută în 1878 şi puternic influenţată de Madame Bovary, scriitorul face un tablou al unei familii de mici burghezi din Lisabona: femeia dependentă material de soţ, fără o formaţie morală şi fără o altă cultură decât cea pe care şi-a făcut-o citind romanele de dragoste, care-o fac să evadeze din plictiseala vieţii conjugale; Don Juanul profitor; slujnica umilă. Printre cei care frecventează casa se numără şi un versificator vanitos şi frivol, mulţumit de sine, simbol al politicii constituţionale. La Eça, resortul tragediei este o educaţie deficientă dublată de lectura unor romane care exaltă valorile romaneşti şi zugrăveşte adulterul în culori atrăgătoare.
    * Os Maias (Familia Maia, 1880). Este poate unul dintre cele mai importante şi mai cunoscute romane din literatura portugheză. Operă complexă, admirabil construită, Eça pătrunde în intimitatea aristocraţiei şi a propriilor săi prieteni. El arată ignoranţa şi stupizenia slujitorului monarhiei; influenţa ocultă a marelui financiar asupra politicienilor şi a oamenilor de afaceri şi chiar asupra literaţilor care se pretind rebeli; exhibiţionismul ridicol al noului bogătaş; ticăloşia distinsă a omului de lume; frivolitatea şi fantezia romanească a femeilor din înalta societate. În Os Maias ne sunt prezentate cauzele principale ale tarelor societăţii portugheze şi părerea autorului despre perspectivele de viitor ale Portugaliei.

Eça de Queirós aduce nu numai o tehnică romanească nouă, dar şi o limbă literară nouă, precum şi unele procedee de exprimare nepracticate până atunci. În romanele sale, admirabil construite el descrie relaţia dintre diferitele medii sociale, descriere urmată de prezentarea locuitorilor şi a modului de viaţă pe care aceştia o duc. Personajele se caracterizează treptat prin limbaj sau comportament. Fraza dialogată este caracteristică sau definitorie, menţinând constant atenţia cititorului. Şocul provocat de momentele dramatice este foarte bine calculat. Os Maias este o capodoperă datorită înlănţuirii fericite a diferitelor episoade, medii şi acţiuni, care converg spre o dramă unică, dar şi faptului că ea reprezintă o sinteză a unui întreg complex social. Individualul şi socialul se combină în aşa fel încât fiecare personaj este un tip social, reprezentatul unei clase, al unui mediu, al unui tip de educaţie; în acelaşi timp, personajele reuşesc să aibă o personalitate şi o individualitate proprie.

Opere

    * A Capital ("Capitala")
    * A Cidade e as Serras ("Oraşul şi muntele", 1901)
    * A Ilustre Casa de Ramires ("Ilustra casă Ramires", 1900)
    * A Relíquia ("Relicva", 1887)
    * A Tragédia da Rua das Flores ("Tragedia de pe strada florilor")
    * Alves & C.a ("Alves & Co.", 1925)
    * As Minas de Salomão
    * Cartas de Inglaterra ("Scrisori din Anglia")
    * Cartas Familiares e Bilhetes de Paris ("Scrisori de familie şi bileţele din Paris")
    * Contos ("Povestiri")
    * Correspondência de Fradique Mendes ("Corespondenţa lui Fradique Mendes", 1900)
    * Ecos de Paris ("Ecouri din Paris")
    * Notas Contemporâneas ("Însemnări contemporane")
    * O Conde d'Abranhos ("Contele d'Abranhos")
    * O Crime do Padre Amaro ("Crima părintelui Amaro", 1875)
    * O Egipto ("Egipt", 1926)
    * O Mandarim ("Mandarinul", 1889)
    * O Mistério da Estrada de Sintra ("Misterul drumului Sintra", 1870, în colaborare cu Ramalho Ortigão)
    * O Primo Basílio ("Vărul Basílio", 1878)
    * Os Maias ("Familia Maia", 1888)
    * Prosas Bárbaras ("Proze barbare", 1903)
    * Últimas páginas ("Ultimile pagini")
    * Uma Campanha Alegre ("O campanie placută")

Cărti de Eca de Quieroz


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON