Eugeniu Est

Biografie şi Bibliografie

 -
Cum, n-aţi auzit vreodată de marele Eugen (sau, după unii, Eugeniu) Ştefănescu-Est (1881-1980)? Normal că n-aţi auzit. E unul dintre poeţii ce au rămas îngropaţi în antologiile simbolismului românesc, de unde Bacovia, de exemplu, a reuşit să se propulseze în prima linie. Chiar şi în epocă, Ştefănescu-Est era mult mai puţin mediatizat decât alţi poeţi simbolişti minori, precum Stamatiad sau Săulescu. E drept, primul său volum de poezii din 1911 era destul de tributar simbolismului, chiar dacă încă de-aici avea particularităţile sale. În restul timpului, poetul a
publicat diverse romane astăzi uitate, iar în domeniul poeziei a mai publicat un singur volum: “Imperii efemere” din 1926. Abia Marin Mincu, în “Poezia română în secolul XX” (unde de-asemenea o remarcă pe Claudia Millan-Minulescu, mult timp considerată şi ea minoră), reuşeşte să îl recupereze pe Ştefănescu-Est, remarcând autenticitatea delirurilor sale poetice (suprarealiste înainte de suprarealişti, aş adăuga eu). Criticul mai menţionează şi faptul că, dând un interviu la bătrâneţe, Ştefănescu-Est declarase cu nonşalanţă că se ducea în tinereţe la Paris pentru “cafeaua de-acolo” şi nu pentru întâlnirile cu poeţii simbolişti…
În concluzie, mărturisesc că, dintre toţi poeţii simbolişti, este preferatul meu, poate că n-are caratele poetice ale lui Minulescu sau Bacovia, dar măcar alături de un Ştefan Petică merită să stea.

Mangalia
din Imperii efemere (1926)

Soarele pătrunde-n mine
Cald, strălucitor, şi viu…
Briza îşi revarsă fluviul de atingeri rafinate
Pe tot corpul meu de friguri,
Suflă-n părul meu de zdrenţe,
Mă sărută pe obraji,
Mă învăluie lumina în efluvii de platină,
Mă destramă voluptatea în vibraţii şi flori…

Marea e o apă verde, ce se vaietă isteric
În dantelele-i de spumă,
În nălucile de-oglinzi…
Marea e o apă-albastră de chimere călătoare,
Marea e o dungă neagră de vibraţii ne’nţelese,
De chemări imperative,
De credinţă
Şi de chin…

Marea!…
Marea infinită!…
Marea gravă,
Visătoare,
Orbitoare de lumină,
Iluzorie în soare!…
……………………..

Ochii-mi sunt încinşi cu vraje,
Limpezişuri de poemă se aprind în jurul meu,
Dănţuiesc comori de raze între genele-mi buimace…
……………………..

Soarele pătrunde-n mine
Cald,
Strălucitor,
Şi viu…

Cărti de Eugeniu Est


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON