Frantisek Hecko

Biografie şi Bibliografie

 -
František Hečko (pseudonymy Rastislav Zvončiansky, Elena Rubačová, Marek Habdža, Štefan Čulek a i.) (* 10. jún  1905, Suchá nad Parnou – † 1. marec  1960, Martin) bol slovenský  básnik, prozaik, redaktor a publicista, manžel slovenskej spisovateľky  Márie Jančovej. Je básnikom a prozaikom slovenského sedliactva, sedliactvo je jeho životné gesto.

Životopis

Narodil sa ako najstarší syn v rodine malého sedliaka a vinohradníka v Suchej nad Parnou a vzdelanie získaval v Suchej nad Parnou, vo vinohradníckej škole v Modre, v Bratislave, na strednej pôdohospodárskej v Košiciach a vo vyššej družstevnej škole v Prahe. Pracoval na veľkostatku a na Ústrednom družstve v Bratislave, neskôr bol redaktorom viacerých novín a časopisov (Hospodársky obzor, Roľnícke noviny a i.). Po ukončení 2. svetovej vojny pracoval ako ľudovovýchovný referent a redaktor časopisov a edícií vychádzajúcich v Matici slovenskej (Matičné čítanie, Praktická knižnica Matice slovenskej a iné) a napokon i ako šéfredaktor Matičného čítania. Pôsobil tiež vo Zväze slovenských spisovateľov a v rokoch 1954 – 1956 sa stal tiež jeho predsedom. Často sa sťahoval (Vozokany, Veľké Leváre, Bernolákovo, Martin, Bratislava, a iné). Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Tvorba

Svoje prvé literárne diela (poéziu i prózu) začal publikovať v časopisoch (Mladé prúdy, Svojeť, LUK, Slovenské pohľady, Tvorba, Elán a i.). Je autorom básní so sociálnymi motívmi, intímnej lyriky a sociálnych románov, tematicky čerpajúcich z prostredia dediny a z obdobia druhej svetovej vojny. Venoval sa tiež publicistickej činnosti s národohospodárskou a kultúrnovýchovnou tematikou. Svojou tvorbou sa radí k literárnemu smeru socialistický realizmus.

Dielo

Poézia

    * 1931 - Vysťahovalci, zbierka časopisecky vydaných básní
    * 1942 - Na pravé poludnie, zbierka básní
    * 1946 - Slovanské verše, zbierka básní

Próza

    * 1948 - Červené víno
    * 1951 - Drevená dedina
    * 1958 - Svätá tma, nedokončený román (vyšiel len 1. diel a torzo 2. dielu)

Publicistické diela

    * 1940 - Družstevné výstupy (vydané pod pseudonymom Štefan Čulek)
    * 1941 - Družstevné články a skúsenosti
    * 1942 - Dozorný výbor v úverovom družstve
    * 1943 - Babka k babce, budú kapce
    * 1953 - Moskva – Leningrad – Jasná Poľana, cestopisné reportáže zo študijného pobytu v ZSSR
    * 1953 - Od veršov k románom, autobiografické dielo
    * 1956 - Fejtóny, výber publicistickej tvorby
    * 1961 - Prechádzky po kraji, výber z fejtónov

Cărti de Frantisek Hecko


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON