George Balan

Biografie şi Bibliografie

 -
George Bălan (11 martie 1929, Turnu Măgurele, judeţul Teleorman) este un eseist. După ce urmează Conservatorul din Bucureşti (1950-1955) şi face studii de muzicologie la Moscova (1957-1961), devine cadru didactic la Catedra de estetică a Conservatorului din Bucureşti. A făcut şi studii de teologie. A fost redactor muzical la „Contemporanul" (1951-1957,1961-1963). În 1977 s-a stabilit la Munchen, apoi la Sankt Peter, în Pădurea Neagră, unde a fondat Societatea Internaţională „Musicosophia". Eseistica muzicologului, paginile de prezentare a unor momente şi figuri din istoria muzicii, scrise nu numai cu o deplină stă­pânire a domeniului, ci şi cu anume frazare ataşantă, au fost apreciate şi au contribuit la apropierea cititorilor de acest spaţiu al culturii.

Apărut după aproape treizeci de ani de când a fost scris, volumul În dialog cu Emil Cioran (1996) are meritul, şi acesta este cel mai important atu al său, de a fi fost, în anii '60, o primă încercare de reabilitare a lui Cioran într-o epocă în care acest subiect stârnea scandal. Cu deosebire două capitole reţin atenţia. Primul, Emil Cioran şi românii, românii şi Emil Cioran, este de fapt o anchetă care ia în discuţie receptarea lui Cioran după război.

Un studiu document care strânge laolaltă, în urma unei informări serioase, toate datele despre campania dusă împotri­va lui Cioran între anii 1959 şi 1962, câteva nume mari, Lucian Blaga ori Nichifor Crainic, fiind invocate aici în spiritul adevărului. AI doilea capitol, Schimbarea la faţă a României, propune o imagine a spaţiului spiritual românesc în care sunt puse faţă în faţă gândirea lui Blaga şi a lui Cioran. În ansamblu, demersul eşuează însă într-un descriptivism obositor şi mono­ton. Tonul este exagerat şi patetic, poate şi ca o reacţie la un moment ostil culturii: scrisă în anii '60, cartea practică un demers de identificare aproape totală cu autorul cercetat.

Şi în amplul studiu Nebănuitul Eminescu, publicat în 1984, dar scris cu 10 ani înainte, tonalitatea encomiastică îşi atinge limitele. După ce analizează critic istoria exegezei eminesciene - Bălan este supărat mai ales pe G. Călinescu (pe care îl socoteşte profanator, monografia sa fiind calificată drept o „monumen­tală eroare de gândire") -, autorul încearcă să capteze esenţa poetului identificându-l ba cu un iniţiat, ba cu Făt-Frumos, ba cu un rege, ba cu un împărat, ba cu un dac, ba cu un arab etc. Eminescu i se înfăţişează ca sfântul naţional al românilor: „Pentru români, Mihai Eminescu este sfânt, deoarece el a trăit cea mai sfântă dorinţă de a risipi negurile neştiinţei spirituale".

Opera

• Muzica, artă greu de înţeles, Bucureşti, 1960;
• G. Enescu - mesajul estetic, Bucureşti, 1962;
• Enescu - viaţa, Bucureşti, 1963;
• Gustav Mahler, Bucureşti, 1964;
• Muzica, temă de meditaţie filosofică, Bucureşti, 1965;
• Eu, Richard Wagner, Bucureşti, 1966;
• Înnoirile muzicii, Bucureşti, 1966;
• Dincolo de muzică, Bucureşti, 1967;
• Noi şi clasicii, Bucureşti, 1968;
• Arta de a înţelege muzica, Bucureşti, 1970;
• Meditaţii beethoveniene, Bucureşti, 1970;
• Muzica şi lumea ideilor, Bucureşti, 1973;
• Cazul Schomberg, Bucureşti, 1974;
• Mică filosofie a muzicii, Bucureşti, 1975;
• Muzica, Bucureşti, 1975;
• O istorie a muzicii europene, Bucureşti, 1975;
• Das Musikhoren als Weg zum Geist, Sankt Peter, 1981;
• Beruf: Musikhoren, Sankt Peter, 1983;
• Musikalische Selbstterapie, Sankt Peter, 1984;
• A la redecouverte de la musique, Sankt Peter, 1984;
• Nebănuitul Eminescu, Munchen, 1984; ediţia Bucureşti, 1999;
• Ratselhafter Bruckner, Sankt Peter, 1986;
• L'Art d'ecouter Mozart, Sankt Peter, 1988;
• Musik als Ratsel und Herausforderung, Sankt Peter, 1989;
• Le Geste musical, Sankt Peter, 1990;
• ABC de l'ecoute creatrice, Sankt Peter, 1991;
• Roman einer Idee, Sankt Peter, 1991;
• Petit traite de l'art de fredonner, Sankt Peter, 1992;
• lui Socrate, Bucureşti, 1993;
• În dialog cu Emil Cioran, Bucureşti, 1996;
• L'Auditeur et sa dignite, Sankt Peter, 1996;
• Via meditativa. Întâlnirea cu noi înşine, Bucureşti, 1997;
• Cum să ascultăm muzica (în colaborare), Bucureşti, 1998;
• Inspirierte Musikhorer, Sankt Peter, 2000;
• Celălalt Eros, Chişinău, 2001;
• Iubirea interzisă, Chişinău, 2001.

Cărti de George Balan


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON