George Valsan

Biografie şi Bibliografie

 -
George Valsan

Data si locul nasterii: 21 ianuarie 1885, Bucuresti

Studii

    * Scoala primara la Iasi si Craiova;
    * Gimnaziul la Craiova si Pitesti;
    * Liceul Gheorghe Lazar la Bucuresti
    * 1908, la 23 ani a absolvit Facultatea de Litere si Filosofie din Bucuresti, unde i-a avut ca profesori, printre altii, pe Titu Maiorescu si Simion Mehedinti.

Activitatea profesionala

    * Asistent la Universitatea din Bucuresti;
    * Bursier al, Societătii Romane de Geografie la Berlin si Paris.

La Berlin l-a avut ca profesor pe A. Penk, iar la biblioteca regala din oras a descoperit Harta ruseasca a tarilor romanesti, 1835, despre care a spus este cea mai frumoasă harta a timpului asupra tarilor romanesti. La Paris l-a avut ca profesor pe Emm. De Martonne, iar la Biblioteca Nationala a descoperit Harta Moldovei, realizata de Dimitrie Cantemir si anexata in lucrarea sa Descriptio Moldaviae (1715);

    * 1915 - a devenit dr. in Geografie;
    * 1916 - Profesor la Universitatea din Iasi;
    * 1919 - Profesor la Universitatea din Cluj;
    * 1920 - Membru al Academiei Romane;
    * 1929 - 1935 Profesor la Universitatea din Bucuresti;
    * 1931 - La Congresul International de la Paris a fost ales Vicepresedinte al secţiei de geografie fizică.

George Vâlsan ca cercetător

Geograf cu pregătire complexă, cu o bogată activitate de cercetare, concretizată în peste 180 de lucrări. Domeniul său preferat a fost geomorfologia, remarcându-se ca un neîntrecut cercetător de teren.

Nu a fost de acord cu geografia teoretică, afirmând "Ajunge cu geografia pasivă, de cabinet, ne trebuie geografi de aer liber"
Lucrări reprezentative:

    * Temelia Bucureştilor, lucrare de licenţă
    * Asupra trecerii Dunării prin Porţile de Fier
    * Văile, originea şi evoluţia lor
    * Geneza şi evoluţia Deltei Dunării
    * Litoralul Mării Negre
    * Morfologia văii superioare a Prahovei
    * Câmpia Română. Contribuţiuni de geografie fizică, teză de doctorat care l-a consacrat ca savant la numai 30 de ani.

L. Mrazec "Lucrarea aceasta nu trebuie privită numai ca o lucrare bună, ci ca una din cele mai frumoase lucrări de geografie fizică despre România"

V. Mihăilescu "Ea râmâne un model al geniului şi va folosi multor generaţii de studenţi şi de geografi pentru iniţierea în tainele analizei morfologice pe hărţi topografice şi pe teren"
George Vâlsan ca profesor

Vâlsan a făcut parte din categoria profesorilor care au militat în permanenţă pentru un invătamint activ în toate compartimentele, legat de viaţă, care să formeze oameni cu iniţiativă, cu independenţă în gîndire, caractere puternice cu dragoste şi respect pentru pământul strămoşesc şi pentru valorile create de popor.

În acest context, referindu-se la rolul geografiei, arata: "...o datorie elementară a şcolii e să-i dea elevului o noţiune clară despre ţara lui şi despre pământuri de care aude zilnic".

Dacă geografia face parte din categoria ştiinţelor naturii, este normal ca aceasta să fie invăţată prin păstrarea contactului direct cu natura. Iată ce spunea Vâlsan în îndemnul său adresat tinerilor de a studia "Aveţi curaj de a învăţa singuri ştiinţa, de a ataca singuri problemele ei, de a le controla cât e posibil în contact cu natura".

În concepţia metodică a lui George Vâlsan,

    * clasa trebuie sa fie un laborator;
    * activitatea studenţilor o colaborare cu profesorul pentru aflarea adevărului.
    * lecţia o convorbire

"Profesorul e un lămuritor în cursurile sale, un îndrumător la lucrări practice, un sfătuitoar la care alergi când te-ai încurcat în cercetarea proprie sau când ai nevoie de o orientare nouă".

Prelegerile prezentate de George Vâlsan erau pregătite cu multă migală, cu pasiune şi talent, erau pline de conţinut ştiinţific şi erau foarte atractive. În procesul învăţării, Vâlsan era adeptul excursiilor geografice, recomanda descrierile însoţite de figuri, analiza fotografiilor, a planurilor şi hărţilor topografice. Dintre toate mijloacele de învăţământ, în concepţia lui Vâlsan ,, harta este ajutorul cel mai de preţ al geografiei�

Ca profesor a predat Cursul de Geografie fizică şi Biogeografie (a fost primul profesor care a predat un astfel de curs în ţara noastră).

În privinţa modului în care trebuie să se facă studiul geografiei, George Valsan a argumentat necesitatea pornirii de la local, la general, de la concret la abstract. A porni invers, de la întregul Pământ spre România,...înseamnă a nu veni la realitatea văzută de student. Înseamnă a pune o barieră de netrecut între învăţământ şi viaţă.

Vâlsan a întrezărit o idee ce avea să fie cuprinsă abia în 1978 în Legea Educaţiei şi Învăţământului: "Învăţământul are obligaţia să asigure studierea şi stăpânirea temeinică de către elevi şi studenţi a limbii române, cunoaşterea literaturii, istoriei şi geografiei patriei, cultivarea dragostei pentru patrie şi lărgirea orizontului de cultură generală. De asemenea, trebuie să asigure cunoaşterea istoriei, a geografiei universale, a tot ceea ce este mai valoros în cultura şi civilizaţia omenirii" .

Avea mare încredere în studenţi, faţă de care a depus un efort deosebit pentru a le asigura o educaţie aleasă. Dragostea şi nobleţea sa sufletească se reflectă şi din modul în care se adresa studenţilor:

    * "Bine ai venit tinereţe, nădejdea viitorului nostru"
    * "Să îndreptaţi tot ceea ce se va dovedi greşit în munca noastră"

Cărti de George Valsan


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON