Hamdi Giraybay

Biografie şi Bibliografie

 -
Hamdi Giraybay, 1901 yılında Kefe’nin Yeni Kale köyünde ulema bir ailede dünyaya geldi. 1910 yılında Karasubazar ilkokulunu bitirdi. 1917'de Akmescit'te açılan rüşdiye okuluna girdi, fakat daha sonra çıkan iç savaştan dolayı tahsiline devam edemedi. 1921'de kısa bir süre ile "Rabfak" İşçiler Fakültesi’nde okudu. 1922 yılında toprak istisal şirketine girdi. Aynı zamanda Kırım Tatar üniversite talebeleri şirketini teşkil ederek kendisi de burada tahsiline devam etti.

1923 yılında Veli İbraimov'un yardımı ile İstanbul'a giderek oradaki üniversitenin edebiyat bölümünde üç yıl okudu ve 1926'nın sonunda Kırım'a döndü. Millî maarif ve medeniyetin gelişmesinde çok önemli hizmetlerde bulunmuştur.

1928 yılında "milliyetçilik" ile suçlanarak KGB tarafından tutuklandı ve 1930 yılında Moskova'da "Butırka" isimli hapiste vahşice öldürüldü.

Hamdi Giraybay "Elak Oldu Yiğitler" isimli ilk şiirini 1917 yılında neşretti. Şair, kendi eserlerinde genellikle sade halk dilini kullanmıştır. "Yigitke" (1918), "Yaş Tatarlarğa" (1921), “Tuvğan Tilim"(1921) gibi şiirlerinde vatanseverlik ve milliyetçilik gayelerini aksettirmiştir. Halkımızın günlük hayatını ve bazı unutulmuş âdetlerini "Zavallı Tatar Qızı" (1921), "Talaq" (1921) gibi nazım parçalarında ifade etmiştir.

Millî edebiyatımızda çok önemli yeri olan "Hicret" manzumesi 1927 yılında basılmıştır.

H. Giraybay, kalemini drama tarzında da denemişti. 1919 yılında "Eski Tatar Mektebi", 1923 yılında ise "Öksüzler" isimli piyesleri neşredilmiştir.

Şairin vefatından sonra, 1935'te Romanya'da çıkan "Qırım Şiirleri" mecmuasında onun millî edebiyatımızın tarihi hakkında makalesi basılmıştı...

Cărti de Hamdi Giraybay


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON