Ioan Les

Biografie şi Bibliografie

 -
Ioan Leş (n. 1 septembrie 1947, Făureşti, Maramureş) este un jurist român, care a îndeplinit demnitatea de deputat în Parlamentul României, fiind ales în urma alegerilor din mai 1990 pe listele Frontului Salvării Naţionale, în circumscripţia teritorială Sibiu (1990-1992).

Biografie

S-a născut la data de 1 septembrie 1947 în loc. Făureşti, jud. Maramureş.
Absolvent al Facultăţii de Drept Cluj Napoca, promoţia 1970, obţinând apoi şi titlul ştiinţific de doctor în drept, sub îndrumarea prof. univ. dr. Graţian Porumb(1977).
În prezent, Ioan Leş este profesor universitar şi decan al Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Activitate profesională

Avocat (1970 – 1975).
Lector universitar la Facultatea de drept economic şi administrativ din Sibiu (1975 – 1986).
Judecător la Tribunalul judeţean Sibiu, ca urmare a desfiinţării Facultăţii de drept economic şi administrativ din Sibiu (1986).
Notar şef la Notariatul de stat judeţean Sibiu(1987 – 1990).
Profesor universitar titular la Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu" din Sibiu. Conducător de doctorat în domeniul Dreptului procesual civil (din 1997)
Decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Româno Germane din Sibiu (1998 – 2000)
Decan al Facultăţii de Drept "Simion Bărnuţiu" din Sibiu(2000 – 2001)
Preşedinte al Fundaţiei Universitare pentru Integrare Europeană din Sibiu(2000 – 2002)
Membru al Comisiei juridice de acreditare a titlurilor ştiinţifice şi universitare din M.E.N. (2000 – 2003)
Membru al Comisiei juridice a C.N.E.A.A. (Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare Academică) (2000 - 2004)
Director coordonator al Institutului de Ştiinţe Administrative al României (2001 – 2004)

Activitate politică

Deputat în Parlamentul României, în urma alegerilor din mai 1990 pe listele Frontului Salvării Naţionale, în circumscripţia teritorială Sibiu (1990 – 1992). A demisionat din Parlament la data de 19 martie 1992.
Membru în conducerea Frontului Salvării Naţionale în calitate de preşedinte al Comisiei de Etică şi Litigii (1990 – 1992)
Vicepreşedinte al Comisiei de redactare a Constituţiei, calitate în care participă la diferite reuniuni internaţionale şi conduce delegaţia care a prezentat, pentru prima dată, în decembrie 1990, tezele proiectului de Constituţie a României la Centrul O.N.U. din Geneva (1990 – 1991)
Membru al Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor (1990 – 1992)
Preşedinte al Grupului de prietenie România - Venezuela din Parlamentul României (1990 – 1992)
Membru fondator al Institutului Român pentru Drepturile Omului, vicepreşedinte al Societăţii Române pentru Naţiunile Unite (1990 – 1992)
Secretar general adjunct al Guvernului României şi şef al Departamentului Administraţiei Publice Locale (1991)
Participant la lucrările Comisiei europene pentru democraţie prin drept, condusă de profesorul italian La Pergola (participă la trei conferinţe la Veneţia) (1990 – 1992).

Activitate diplomatică

Ambasador al României în Venezuela (1992 – 1996);
Ambasador al României în Barbados şi Jamaica, cu reşedinţa în Caracas(1993 – 1996);
Ambasador al României în Haiti, cu reşedinţa în Caracas (1994 – 1996);
Ambasador al României în Venezuela (2004 – 2006).

Activitate ştiinţifică

Autor a peste 30 tratate, cursuri şi monografii în domeniul ştiinţelor juridice;
Autor a peste 100 de articole şi comentarii de jurisprudenţă; articole şi interviuri în presa centrală şi locală din ţară şi străinătate, precum şi la posturile de televiziune, mai ales, în perioada mandatului parlamentar şi diplomatic (peste 50 de articole şi interviuri);
Membru de onoare al Colegiului de redacţie al Revistei Curierul judiciar;
Membru al Colegiului ştiinţific al Revistei Române de Executare Silită;
Participare la diferite conferinţe sau simpozioane internaţionale Caracas, Merida, Valencia, Barcelona, Bucureşti, Sibiu, Rennes şi Oajaca (Mexic);
Distins în anul 2003 de către Institutul Român pentru Drepturile Omului cu diploma pentru merite deosebite în protecţia şi promovarea drepturilor omului.
Printre lucrările mai recente, care au fost publicate în edituri de prestigiu din ţară:
    * Principii şi Instituţii de Drept procesual civil (Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 3 volume, 1998 - 1999) lucrare care în anul 1999 a primit, din partea Uniunii Juriştilor din România, premiul „Mihail Eliescu” pe anul 1999, pentru cea mai bună lucrare de drept civil;
    * Sancţiunile procedurale în materie civilă, (Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997);
    * Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii şi a activitătii notariale, (Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997);
    * Proceduri civile speciale, (Ed. All Beck, Bucureşti, 2000);
    * Tratat de drept procesual civil, (Ed. All Beck, Bucureşti, 2001);
    * Comentariile Codului de procedură civilă(Ed. All Beck, 2 volume, Bucureşti, 2001);
    * Sisteme judiciare comparate, (Ed. All Beck, Bucureşti, 2002), lucrare pentru care sa conferit premiul „Victor-Dan Zlătescu” al Uniunii Juriştilor din România, pe anul 2002, pentru cea mai bună monografie de drept comparat;
    * Proceduri civile speciale, (ediţia a II-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003);
    * Organizarea sistemului judiciar românesc, (Ed. All Beck, Bucureşti, 2004);
    * Organizarea sistemului judiciar în dreptul comparat, (Ed. All Beck, Bucureşti, 2005);
    * Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, (Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007);
    * Legislaţia executării silite. Comentarii şi explicaţii, (Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007);
    * Instituţii juridice contemporane, (Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, lucrare care în anul 2008 a primit, din partea Revistei Române de Drept Privat împreună cu Asociaţia Henri Capitant - România şi în colaborare cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătorești din România premiul „Henri Capitant” ;

Cărti de Ioan Les


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON