Ioan M. Bujoreanu

Biografie şi Bibliografie

 -
Ioan M. Bujoreanu (3 august 1834, Bucureşti - 1 august 1899, Bucureşti) - prozator şi dramaturg. Este fiul Raliţei (sau Ralu, născută Lupoianul) şi al pitarului Mihalache Bujoreanul. Bujoreanu îşi face studiile în pensioane particulare şi la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti. Ocupă slujbe în administraţie, e judecător de tri­bunal la Ploieşti, avocat, redactor şi director la „Monitorul Oficial”. A editat câteva colecţii de texte juridice, printre care şi Colecţiune de legiuirile României vechi şi cele noui (1873-1885).

Debutează cu piesa Fata subt epitrop, publicată în 1855, o comedie cu un conflict facil şi personaje inconsistente, dar cu un dialog plin de vervă. Comedia Cuconu Zamfirache, în care câteva situaţii şi personaje par a prefigura ambianţa din O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, „cânticelele comice” Bătrânul Lăceanu şi Doctorul scăpătat alcătuiesc un volum de Teatru, apărut în 1857.

Şi în Judecata lui Brânduş (1864) se perindă o lume măruntă, mahalaua, negustorii, avocaţii chili­pirgii. Aici, ca şi în alte scrieri (Zapciu, 1881, Bătăuşii, 1894), comediograf ul atestă daruri de bun observator al moravurilor, creionând acid şi caracterizând deseori pertinent, într-o suită de replici spumoase, alerte. De altfel, se exersase concomitent adaptând după E. Scribe ori făcând mai multe traduceri, bune, din Florian, Boccaccio, Paul de Kock, unele apărute în foileton în „Vestitorul românesc” (1853) şi „Anunţătorul român” (1858).

Romanul Mistere din Bucureşti, publicat în două volume în 1862, este, într-o măsură, explicabil şi prin expe­rienţa anterioară a lui Bujoreanu, rămânând cel mai realizat roman-foileton din epocă, cu însuşiri ce îl ridică deasupra puzderiei de scrieri declanşate de moda lui Eugene Sue. Prin intermediul unui narator, boierul Ştefan Lungeanu, care relatează întâm­plări diverse fratelui său întors de la Paris, autorul configu­rează un tablou, pictat violent, în pastă groasă, al unor forme extreme de corupţie, tinzând să demonstreze astfel câtă ticăloşie se poate afla sub aparenţa de onorabilitate, de câte vicii şi crime e în stare protipendada bucureşteană.

Deşi ştie să adiţioneze destul de abil scene din varii medii, să găsească detalii sugestive, să dea uneori substanţă caricaturală adecvată unor chipuri, schematismul etic este evident, contrastele apăsate, didacticismul - obositor. Sunt tare obişnuite ale lite­raturii vremii, pe care romancierul nu le poate ocoli. Bunăoară, iubirii dintre un tânăr boier şi o fată de provenienţă umilă i se împotrivesc intrigi urzite monstruos, tenebrele pândesc pre­tutindeni, intervin mereu omoruri, răsturnări spectaculoase de situaţie, coincidenţe fatale. Cu toate acestea, Bujoreanu nu este un imitator, ca G. Baronzi şi C.D. Aricescu. Prin sporul de origi­nalitate, el face, în drumul parcurs de romanul românesc, legătura cu Nicolae Filimon.

Opera literară

• Fata subt epitrop, Bucureşti, 1855;
• Teatru, Bucureşti, 1857;
• Revederea Moldovei cu România subt Alexandru Ioan I în 1859, Bucureşti, 1859;
• Mistere din Bucureşti, I-II, Bucureşti, 1862; ediţie îngrijită de Marian Barbu, prefaţă de Ştefan Cazimir, Bucureşti, 1984;
• Judecata lui Brânduş, Bucureşti, 1864;
• Zulufenblum sau Drepturile ebreilor, Bucureşti, 1879; ediţia (Zulufenblum), Bucureşti, 1898;
• O floare la Plevna, Bucureşti, 1880;
• Zapciu, Bucureşti, 1881; Bătăuşii, Bucureşti, 1894.

Traduceri

• Florian, Trei novele, Bucureşti, 1853;
• Paul de Kock, Lăptăriţa din Montfermeil, Bucureşti, 1855; Madelena, Bucureşti, 1857.
 Cărti de Ioan M. Bujoreanu


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON