Ioan Nadejde

Biografie şi Bibliografie

 -
Ioan Nădejde (18 decembrie 1854, Tecuci, judeţul Galaţi - 29 decembrie 1928, Bucureşti) este un publicist şi traducător. Este fiul Elenei (născută Ghica) şi al lui Gheorghe Nădejde, urmaş al unei vechi familii răzeşeşti. Urmează liceul la Botoşani şi ia bacalaureatul la Iaşi. Este remarcat ca un tânăr cu lecturi bogate, cu bune cunoştinţe de greacă, latină, franceză; devine profesor la gimnaziul ieşean „Alexandru cel Bun" (1874), apoi, prin concurs, la Liceul Naţional (1876). Membru şi apoi lider al cercului socialist din Iaşi, recunoscut pentru darul agitatoric, Nădejde îşi transformă, împreună cu scriitoarea Sofia Nădejde, soţia lui, casa din Sărărie într-un centru de propagare a unor idei care, prin nonconformism şi insurgenţă, au fascinat, o vreme, mai cu seamă tinerii.

După ce în 1879 scoate cu alţii (fratele lui, Gheorghe Nădejde, printre ei) ziarul „Basarabia", i se încredinţează conducerea revistei „Contemporanul" (1881-1891). Colaborează la majoritatea gazetelor socialiste din epocă, scriind articole ideologice pro causa. Semnează programul la „Revista socială", activează în redacţie la „Drepturile omului", „Muncitorul", editează cu V.G. Morţun „Critica socială", e prezent în „Literatură şi ştiinţă", „Evenimentul literar", „Lumea nouă ştiinţifică şi literară", „Gazeta săteanului" etc. A utilizat şi pseudonimele Audax, Audetot, Mordax, Simbad, Vedetot, Verax, Veritas, Vindex etc. Poziţia câştigată determină alegerea lui ca deputat, în 1888 şi în 1892. Figurează în Consiliul General al Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România încă de la constituire (1893), conduce „Munca" (din 1894), oficiosul partidului, şi mai târziu „Lumea nouă".

În 1894 se mutase la Bucureşti, unde susţine şi licenţa în drept (Din dreptul vechi român, 1898). Va părăsi mişcarea socialistă în 1899. Ulterior se înscrie în Partidul Liberal (1903) şi va conduce „Voinţa naţională", oficiosul acestuia. Mai publică articole de istorie şi drept în „Noua revistă română", în „Viaţa românească" şi compilaţii de vulgarizare a ştiinţei în „Albina". Ieşit din viaţa publică, îmbătrânit şi îndurerat (îi mor doi fii), Nădejde, din 1918 jurisconsult pe lângă înalta Curte de Casaţie, traduce lucrări de drept, face studii asupra istoriei instituţiilor juridice româneşti etc. Şi-a încheiat viaţa „cu ideile cele mai burgheze şi cu spaima de revoluţie" (G. Călinescu).

Publicist abundent, ubicuu în presa socialistă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Nădejde s-a impus în primul rând prin prestaţia de la „Contemporanul". Aici îşi valorizează pornirea polemică în mai multe campanii, în care temeritatea iniţială se metamorfozează aproape reflex în agresivitate şi exces, în rigiditate ideologică. Declarându-se adept al darwinismului şi al ateismului, el receptează de fapt ideile mai noi printr-o grilă pozitivistă, frecvent empirică. Traduce, prelucrează cu zel şi consacră acestor subiecte numeroase articole, unele organizate în cicluri. Aceeaşi perseverenţă în numele umanitarismului o pune în răspândirea unor teorii sociale antiburgheze.

Două lucrări, din Engels (Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului) şi din Marx (Manifestul Partidului Comunist), pe care le traduce, sunt un fel de corolar al acestei orientări doctrinare cu o urzeală totuşi eclectică. Dar în epocă au avut ecou mai ales campaniile lui Nădejde (secondat de ceilalţi redactori ai „Contemporanului") împotriva instituţiilor burgheze (şcoala, armata, familia etc.) ori împotriva „monstruozităţilor" descoperite în manuale şcolare şi în cursuri universitare. Deseori şi aici, atitudinea suficientă, exagerarea criticii, asociate cu stilul rău dau unei acţiuni salutare, cel puţin ca intenţie, aerul unei răfuieli. Preocupat, ca profesor şi ca publicist, de limba şi de literatura română, Nădejde încearcă diverse căi de abordare a domeniului. Cu informaţia la zi, cunoscător al şcolii neo-gramatice, desigur şi prin intermediul lucrărilor lui A. Lambrior, pe care le analizează şi le prelungeşte în încercările proprii, el are opinii în câteva chestiuni de gramatică istorică, dialectologie, limbă literară.

Istoria limbei şi literaturei române (1886), manual pentru cursul liceal superior, include şi astfel de incursiuni, precum şi o prezentare, sumară, uscată, cu destule inadvertenţe, a cărturarilor şi scriitorilor. Util, aplicat, interesul redactorului faţă de literatura populară face din „Contemporanul" o publicaţie citabilă în istoria disciplinei. De pildă, cerinţa culegerii fidele, riguroase a folclorului este meritorie, ca şi tipărirea de literatură populară din toate provinciile româneşti. Ceea ce publică el însuşi (Cântece şi obiceiuri la nunţi, Despre strigoi, strige sau strigoaice etc.) conţine exemplificări interesante, dar comentariul, ideologizat, exclusivist, tinde să demonstreze doar caracterul de clasă, locul luptei sociale în folclor etc. Nădejde este pretutindeni un susţinător îndărătnic şi pătimaş al pozitivismului şi al determinismului social în artă (Direcţia urmată de „Contemporanul", Baza pozitivă a artei, Menirea artei etc.).

Imposibilitatea gratuităţii în artă, imperativul angajării artistului, rolul artei în lupta de clasă, devize ale ideologiei lui C. Dobrogeanu-Gherea, sunt preluate şi afirmate din nou. Deşi nu era un critic literar atunci când privea spre contemporani, ştia, în schimb, să-i preţuiască pe Mihai Eminescu („superior tuturor artiştilor literari români, trecuţi şi prezenţi") ori pe Ion Creangă. Îl ataca însă pe Al. Macedonski şi îl declara pe D.A. Teodoru, colaborator al „Contemporanului", un mare talent.

Nădejde a tradus şi câteva fragmente din scrierile lui Zola, Flaubert, Turgheniev, Dickens etc., iar în 1882 a publicat o ediţie comentată din Tristele lui Ovidiu.

Opera literară

• Istoria limbei şi literaturei române, Iaşi, 1886;
• Schiţă despre Miron Costin şi vremea lui, Iaşi, 1888;
• V.G. Morţun. Biografia lui, genealogia şi albumul familiei Morţun, Bucureşti, 1924.

Traduceri

• Ovidiu, Tristele. Text după Rudolph Merkel, Iaşi, 1882;
• B. Malon, Spartacus sau Războiul robilor contra romanilor, Iaşi, 1882.

Cărti de Ioan Nadejde


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON