Ion Ianosi

Biografie şi Bibliografie

 -
Ion Ianoşi (n. Ioan-Maximilian Jánosi, 1 mai 1928, Braşov), este un scriitor şi eseist din România, profesor de filosofie şi estetică, teoretician, monograf, traducător şi specialist în filosofia şi literatura rusă. Este de origine evreiască.

Biografie

Provine dintr-o familie evreiască înstărită din Braşov, în care se vorbea ungureşte şi germană, bunicul său fiind un burghez de provenienţă austro-ungară. Între anii 1940 şi 1944, Ion Ianoşi a fost dat afară din şcolile de stat din cauza originilor sale burghezo-evreieşti. În această perioadă a urmat o şcoală evreiască de meserii, în urma căreia a primit calificarea de lăcătuş. Între anii 1944-1946 recuperează clasele pierdute, iar în 1947 susţine examenul de bacalaureat.

Îmbrăţişează doctrina comunistă, întrând în contact cu aceasta între anii 1945 - 1947, când a frecventat anumite grupări ale UTC-ului, iar mai apoi pe cele ale Tineretului Progresist. După intrarea în Partidul Comunist, se înscrie la cursurile Universităţii din Cluj, unde întâlneşte mulţi studenţi cu convingeri asemănătoare. Între anii 1949-1953 este trimis la studii la Sankt Petersburg (Leningrad), în cadrul Universităţii Jdanov, unde a urmat cursurile Facultăţii de Filosofie. Se întoarce în România în 1955 şi, datorită unui articol publicat în presa rusească şi preluat de presa din România, i se permite să-şi continue studiile. Se înscrie la doctorat, o formă de doctorat cu durata de studii de 3 ani, numită Aspirantură, stadiu pe care îl parcurge într-un singur an şi la sfârşitul căruia prezintă o lucrare de estetică cu o temă despre imaginea artistică.

Gânditor de stânga, membru al Partidului Comunist Român şi activist al Comitetului Central la cumpăna anilor '50-'60, a fost unul dintre puţinii teoreticieni „luminaţi" ai stângii, care au jucat un rol important în modelarea câmpului intelectual românesc. În 1956 devine instructor al CC, la Sectorul de Artă la Secţia de Ştiinţă şi Cultură, iar în anii '70 şi '80 începe o prodigioasă activitate de scriitor şi profesor, ajutând ca referent de editură la apariţia unui număr de lucrări considerate „dificile” în epocă (Jurnalul de la Păltiniş, Epistolar etc.).

A purtat corespondenţă şi a păstrat legături de prietenie şi colaborare, de-a lungul timpului, cu numeroşi scriitori sau teoreticieni români de marcă, printre care Belu Zilber, Constantin Noica, Henri Wald, Alexandru Dragomir, Radu Cosaşu, Gabriel Liiceanu sau Zigu Ornea. Este autor a numeroase lucrări de filosofie, estetică, istorie literară, monografie şi memorialistică, în care sobrietatea speculaţiei se împleteşte cu generozitatea tolerantă a interpretării. Studiind istoria ideilor şi mentalităţilor, eseurile lui Ianoşi pledează în general pentru nuanţare şi analiză, împotrivindu-se maniheismelor în gândire care au avut, pentru istoria secolului XX în special, consecinţe ideologice şi practice devastatoare. De peste patru decenii, Ion Ianoşi este profesor de filosofie şi estetică la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Din 2001, este membru de onoare al Academiei Române.

Anul 2008 a fost declarat de Grupul Ideea Europeană & EuroPress „Anul Ion Ianoşi” – prilej cu care eruditul cărturar este sărbătorit printr-o serie de conferinţe şi dezbateri.

Opera

    * Romanul monumental şi secolul XX, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1963
    * Thomas Mann, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1965
    * Dostoievski – tragedia subteranei, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1968
    * Dialectica şi estetica, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971
    * Romanul unui oraş. Petersburg – Petrograd – Leningrad, Bucureşti, Editura Univers, 1972
    * Alegerea lui Iona, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1974
    * Schiţă pentru o estetică posibilă, Bucureşti, Editura Eminescu, 1975
    * Poveste cu doi necunoscuţi: Dostoievski şi Tolstoi, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1978
    * Umanism: viziune şi întruchipare, Bucureşti, Editura Eminescu, 1978
    * Secolul nostru cel de toate zilele, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1980
    * Hegel şi arta, Bucureşti, Editura Meridiane, 1980
    * Nearta – artă, vol. I, 1982 ; vol. II, 1985, Editura Cartea Românească, Bucureşti
    * Sublimul în estetică, Bucureşti, Editura Meridiane, 1983
    * Sublimul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1984
    * Sublimul în spiritualitatea românească, Bucureşti, Editura Meridiane, 1987
    * Literatură şi filosofie. Interacţiuni în cultura română, Bucureşti, Editura Minerva, 1986
    * Opţiuni, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1989
    * Romanul unei drame, Bucureşti, Editura Univers, 1991
    * Izvoare biblice. Alegerea lui Iona, Bucureşti, Editura Minerva, B.P.T., 1994
    * Idei inoportune, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1995
    * O istorie a filosofiei româneşti – în relaţia ei cu literatura, Cluj, Biblioteca Apostrof, 1996
    * Constantin Noica – între construcţie şi expresie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1998
    * Vârstele omului, Bucureşti, Editura Trei, 1998
    * Tolstoi – romanul unei drame, Bucureşti, Editura Teora, 1998
    * Dostoievski (cuprinde: Dostoievski – tragedia subteranei şi Dostoievski şi Tolstoi – poveste cu doi necunoscuţi), Bucureşti, Editura Teora, 2000
    * Thomas Mann – tema cu variaţiuni, Bucureşti, Editura Trei, 2002
    * Prejudecăţi şi judecăţi, Bucureşti, Editura Hasefer, 2002
    * Eu – şi el. Însemnări subiective despre Ceauşescu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003
    * Sankt Petersburg - Romanul şi romanele unui oraş, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2004
    * Dostoievski şi Tolstoi. Poveste cu doi necunoscuţi, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2004
    * Dostoievski. Tragedia subteranei, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2004
    * Karl Marx în 1234 de fragmente alese şi adnotate, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2004
    * Studii de filozofia artei, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2005
    * Eu - şi el. Însemnări subiective despre Ceauşescu, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2006
    * Autori si opere. Cultura rusa, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2009

Cărti de Ion Ianosi


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON