Ion Petrache

Biografie şi Bibliografie

 -
Ion Petrache (19 februarie 1926, Bucureşti) este un poet şi prozator. A urmat liceul la Olteniţa şi, după o întrerupere, la Satu Mare, absolvindu-l în 1948. În timpul războiului (1944-1945) a fost aviator militar. După război lucrează o vreme în aviaţia civilă utilitară, în calitate de comandant de aerodrom la Satu Mare. Devine cursant al Şcolii de Literatură „M. Eminescu" din Bucureşti, pe care o încheie în 1952. Ulterior a lucrat ca redactor la „Viaţa militară", „Aripile patriei", „Viaţa românească" şi la Radiodifuziunea Română. Debutează cu versuri în „Viaţa românească" (1950). Prima sa carte este placheta Aripi, apărută în 1953, urmată de numeroase volume de versuri (din care unul destinat copiilor - Răscrucea vârstelor, 1966), precum şi de o culegere de nuvele.

Debutând la începutul anilor '50, Petrache a dat - la fel ca mulţi dintre colegii săi de generaţie - o lirică declamatoare, „confecţionată", puternic marcată de comandamentele oficiale de militantism politico-patriotic şi de accesibilitate propa­gandistică a expresiei. Ulterior, când presiunea dirijismului politic a mai slăbit întrucâtva, poetul s-a străduit să-şi pună în valoare filonul de sensibilitate genuin, relativ comun de altfel. Structural mai degrabă romantic, cultivând constant, dar cu un conformism prudent, procedeele expresive ale poeziei moderne, practică o lirică relativ „naivă", artizanală, fără enormităţi, dar şi fără sclipire, reuşind să apară ca un fel de Panait Cerna întârziat.

În mesajul lui se pot desluşi o nelinişte difuză, aprehensiunea - discret sugerată - a neîmplinirii, a senectuţii, crâmpeie de revelaţii, de vaticinari ori imprecaţii (câteodată obscur-vindicative), plăcerea contemplaţiei, uneori înfiorări convenţionale pe teme istorice, consideraţii pe teme etice - totul schiţat indecis şi plat. Câteva caligrafieri intimiste nu sunt lipsite de oarece graţie. Dar Petrache pare dispus să prelucreze liric, fără discernământ sau reticenţe, orice pâlpâire mai energică a sensibilităţii sale meditative. Preponderente ar fi regretul, neliniştea, tristeţea, despărţirea, injustiţiile şi noncomunicarea, dar apar şi izbucniri, poate autoironice, agresiv-narcisiste. Metafore, mici alegorii ori parabole punctează discursul, însă majoritatea poemelor rămân declarative ori, dimpotrivă, impenetrabil obscure.

Ca prozator, Petrache a adunat în volumul Dincolo de aparenţe (1968) câteva nuvele de nivel modest, articulate corect, totuşi convenţionale şi pre­vizibile în desfăşurarea lor, deşi subiectele şi tratarea sunt relativ variate: un mutilat de război se întâlneşte zilnic cu o femeie imaginară; o foarte tânără aviatoare e menajată (nu numai din neîncredere în capacităţile ei profesionale, ci şi din dragoste) de comandantul aerodromului, până ce, într-o situaţie neobişnuită, ea îşi dovedeşte competenţa; un ţăran care a ucis pentru pământ se întoarce după 15 ani de ocnă şi îşi regăseşte nevasta şi copilul; un cioban de munte devine miner şi e treptat lămurit de necesitatea luptei de clasă (contextul e cel al războiului, iar viziunea e tributară propagandei comuniste postbelice); o femeie dezaxată încearcă seducerea unui eminent compozitor, subiectul fiind tratat romanţios, cu elemente de senzaţional şi cu un psihologism de duzină, combinat cu exigenţe ale „demascării" disoluţiei morale a burgheziei, proprii reţetarului realismului socialist.

Opera

• Aripi, Bucureşti, 1953;
• Dimineţile patriei, Bucureşti, 1959;
• Întâlnire de seară, Bucureşti, 1965;
• Răscrucea vârstelor, Bucureşti, 1966;
• Dincolo de aparenţe, Bucureşti, 1968;
• Ciob de univers, Bucureşti, 1969;
• Exodul umbrelor, Bucureşti, 1969;
• Cântec pe toate cuvintele, Bucureşti, 1972;
• Cer şi pământ, Bucureşti, 1974;
• Culorile sufletului, Bucureşti, 1974;
• După concert, Bucureşti, 1976;
• Dimineaţa împlinirilor, Bucureşti, 1978;
• Nopţile nu vin din afară, Bucureşti, 1979;
• Poeme din război, prefaţă de Nichita Stănescu, Bucureşti, 1981;
• Ninge pe ascuns, Bucureşti, 1988.

Cărti de Ion Petrache


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON