Jan Drda

Biografie şi Bibliografie

 -
Jan Drda (4. dubna 1915 v Příbrami – 28. listopadu 1970, Dobříš) byl český novinář, spisovatel-prozaik a dramatik.

Narodil se v Příbrami jako syn dělníka a nalezenkyně. V roce 1921 ztratil matku, která zemřela při porodu dalšího dítěte. Jeho otec se po rozpadu svého druhého manželství dal na pití a od dětí odešel. Jana a jeho sestru Marii pak vychovával dědeček. Měl se vyučit klempířem, ale jeho babička prosadila, aby studoval na klasickém gymnáziu v Příbrami, kde roku 1934 maturoval a začal studovat filologii na pražské Karlově univerzitě.

Od mládí psal povídky i hry pro ochotnické divadlo. Studium filologie nedokončil, zato už od roku 1932 přispíval do novin a časopisů. Svoji románovou prvotinu Městečko na dlani vydal v pouhých 25 letech. V letech 1937 až 1942 byl redaktorem Lidových novin, do kterých přispíval fejetony, črtami a reportážemi. Po osvobození přesídlil do Svobodných novin, později do deníku Práce, aby se v roce 1948 vrátil do Lidových novin, tentokrát jako jejich šéfredaktor (do roku 1952).

Roku 1945 vstoupil do Komunistické strany Československa, nicméně inklinoval k ní již před druhou světovou válkou a již tehdy tvrdil, že bude třeba pozavírat některé spisovatele, kteří se stavěli proti komunistickému vidění světa. Po Únoru 1948 zastával významné kulturní i politické funkce, mj. byl 1948 až 1960 poslancem Národního shromáždění a 1949 až 1956 předsedou Svazu československých spisovatelů. Patřil k organizátorům komunistického teroru zaměřeného proti nekomunistické inteligenci, prosazoval vylučování nekomunistických autorů ze svazu spisovatelů a u řady z nich též exemplární potrestání v podobě dlouhých vězení. V tomto ohledu se jeho zájmu těšili zejména katoličtí a ke katolicismu inklinující autoři jako Jan Čep, Jakub Deml, Jan Zahradníček, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl a další.

Významná byla i jeho spolupráce s filmem, především se uplatnil jako autor námětů a scénářů. Ke konci života byl šéfredaktorem týdeníku Svět práce, který v roce 1968 sám založil. Postavil se proti Invazi vojsk Varšavské smlouvy roku 1968 a následné okupaci Československa, za což byl hned roku 1969 z tohoto místa vyhozen. Dne 25. srpna 1968 v Rudém právu vyšel v souvislosti s příchodem sovětských vojáků Drdův článek s názvem „Nezkřivte jim ani vlas, nedejte jim ani kapku vody“. Řada lidí se tímto poselstvím řídila a okupantům, kteří měli problémy se zásobováním, odmítala vodu dávat. Zemřel osamělý na zámku v Dobříši. Je pohřben na dobříšském hřbitově.

Dílo

Próza

    * Městečko na dlani, 1940 – obraz městečka Rukapáň (ve skut. autorova rodná Příbram) těsně před 1. sv. válkou; šťastné i smutné osudy města i jednotlivých obyvatel
    * Živá voda, 1942 – román o životě umělecky založeného venkovského chlapce v poválečných letech
    * Putování Petra Sedmilháře, 1943 – román, příběh nemanželského chlapce, nyní sirotka a tuláka, který hledá svého neznámého otce a vymýšlí si o něm fantastické příběhy
    * Svět viděný zpomaloučka, 1943 – knižní vydání výboru z jeho tvorby pro Lidové noviny
    * Listy z Norimberka, 1946 – kniha fejetonů, tématem Norimberský proces
    * Němá barikáda, 1946 – soubor povídek, téma 2. sv. války
    * Kuřák dýmky, 1948
    * Dětství soudruha Stalina, 1953 – životopisná črta o Stalinově životě až do jeho 16 let
    * Krásná Tortiza, 1952 – sbírka povídek
    * Jednou v máji, 1958 – román pro mládež o obraně Trojského mostu ve dnech květnového povstání, hrdinství jeho obránců z lidu
    * České pohádky, 1959 – 12 lidových pohádek s ilustracemi Josefa Lady
    * Posvícení v Tramtárii, 1972 – 3 pohádky (Posvícení v Tramtárii, Sláva a pád Matesa Přespolňáka a O třech králích, jak panovali jeden za druhým, a o princeznách Pyšnilce, Fintilce a Brebentilce, jak na ně Modroočka pěkně vyzrála); poslední autorovo dílo, formou navazuje na Hrátky s čertem; většinou motiv neschopného starého krále a rozumnějšího nástupce
    * České lidové hádanky v podání Jana Drdy: pro čtenáře od 6 let , 1984
    * Nedaleko Rukapáně, 1989 – posmrtně vydaný výběr z autorových povídek
    * Milostenky nemilostivé, 1995 – sbírka soudniček z let 1939–40

Dramatická tvorba

    * Magdalenka, 1941 – jednoaktová komedie
    * Jakož i my odpouštíme, 1941 – hra o třech jednáních
    * Romance o Oldřichu a Boženě, 1953 – komedie s dobově poplatným tématem – milostný příběh kombajnéra Oldřicha a svazačky Boženy
    * Hrátky s čertem, 1946 – jinotajná báchorka, komedie o 10 obrazech, zfilmována a zpracována jako opera i loutková hra, premiéra ve Stavovském divadle
    * Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, 1960 – komedie o 8 obrazech, polepšený čert pomůže odhalit ďábla převlečeného za faráře
    * Jsou živí, zpívají, 1961 – opět téma Květnového povstání

Filmové scénáře a náměty

    * Druhá směna, 1940 – námět
    * Městečko na dlani, 1942 – námět. Viz České filmové nebe. Nezfilmováno v Příbrami, ale v Ronově nad Doubravou.
    * Děvčica z Beskyd, 1944 – scénář
    * Znamení kotvy, 1947 – námět a scénář
    * Němá barikáda, 1949 – námět a scénář
    * Hrátky s čertem, 1956 – námět a scénář
    * Dařbuján a Pandrhola, 1959 – námět a scénář
    * Vyšší princip, 1960 – námět a scénář
    * Zlaté kapradí, 1963 – námět
    * O princezně Jasněnce a létajícím ševci, 1987 – námět
    * Nejkrásnější hádanka, 2008 – námět

Cărti de Jan Drda


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON