Lidia Bote

Biografie şi Bibliografie

 -
Lidia Bote (16 octombrie 1924, Feldru, judeţul Bistriţa Năsăud) este critic şi istoric literar, traducător. Este fiica Mariei şi a lui Nicolae Bote. După şcoala primară urmată în satul natal, şi-a început studiile liceale la Cluj, pentru ca, în urma Dictatului de la Viena, să şi le continue la Cernăuţi. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universităţii din Cluj, după care a fost câţiva ani profesoară de liceu. Şi-a început cariera universitară la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj. A debutat în revista „Tribuna" (1959), cu un articol despre poetul belgian Verhaeren.

În 1972 şi-a susţinut teza de doctorat, intitulată Estetica lui Montaigne. A colaborat la „Jurnalul literar", „Ramuri", „Steaua", „Tribuna", „România literară", publicând studii, articole de critică şi istorie literară română şi franceză (Macedonski, Rimbaud, Verlaine), precum şi traduceri din scriitori şi poeţi francezi contemporani.

După o serie de studii pregătitoare, apărute în diverse reviste, Bote publică în 1966 volumul Simbolismul românesc - lucrare de anvergură, care urmăreşte evoluţia fenomenului simbolist autohton de la primele sale manifestări în literatura şi critica noastră până la recunoaşterea şi îmbrăţişarea deplină, după 1912, a principiilor noii estetici.

Deşi marcată de coman­damentele ideologice ale epocii în care a fost elaborată - trecerea în revistă a unor lucrări de referinţă în plan european precum cele ale lui Guy Michaud sau Marcel Raymond fiind însoţită de consideraţii care acuză percepţia exclusiv estetică, „neştiinţifică" şi „pur impresionistă" a autorilor, în vreme ce critica socialistă a lui Gherea este apreciată ca sesizând „adevărata adâncime" a fenomenului -, cartea este în conti­nuare o operă extrem de utilă, atât din punctul de vedere al bogăţiei informaţiei, cât şi din perspectiva capacităţii de sinteză critică.

Relativ puţin explorat de criticii interbelici, abundentul material literar de la sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul celui următor îi oferă autoarei prilejul unor strati­ficări şi clarificări de ordin istorico-literar, sociologic şi estetic care pun în lumină contribuţia unor scriitori precum Ştefan Petică, Alexandru Macedonski, Traian Demetrescu, Dimitrie Anghel, Nicolae Davidescu, ca şi a revistelor simboliste conduse de Ovid Densusianu sau Ion Minulescu la naşterea şi afirmarea modernismului românesc.

Aducând în discuţie toate marile probleme ale poeticii moderne (raporturile dintre tradi­ţie şi inovaţie, muzicalitatea, formalismul, poezia pură, ideea autonomiei esteticului), Bote sintetizează convingător trăsăturile esenţiale ale simbolismului românesc: apariţia sa ca reacţie la „suprasaturarea eminesciană", urmată de impunerea noii literaturi ca alternativă la excesele sămănătorismului şi popora­nismului; antiacademismul, „apologia inovaţiei" şi cultul pentru formă; în sfârşit, citadinismul, cosmopolitismul şi con­diţia proletarului intelectual.

În 1972, lucrarea este completată de Antologia poeziei simboliste româneşti, în care numele fiecărui poet este însoţit de o prezentare biobibliografică exhaustivă, iar poeziile sunt reproduse direct din ediţiile princeps sau din reviste.

Opera

• Simbolismul românesc, Bucureşti, 1966.

Antologii

• Antologia poeziei simboliste româneşti, Bucureşti, 1972.

Traduceri

• Alain Robbe-Grillet, Gumele, 1967;
• Jacques Lusseyran, Împotriva profanării eului, Cluj Napoca, 1993.

Cărti de Lidia Bote


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON