Lucian Zatti

Biografie şi Bibliografie

 -
Lucian Zatti (6 februarie 1927, Brezoi, judeţul Vâlcea - 22 august 1993, Turnu Severin) este un publicist şi prozator. Este fiul Caterinei şi al lui Luigi Zatti, italieni angajaţi la o societate forestieră. După 1932 familia se mută la Turnu Severin, unde în 1937 Zatti termină clasele primare la Şcoala Romano-Catolică şi în 1939 este elev la Liceul de Arte şi Meserii, secţia sculptură. În timpul războiului familia refugiindu-se în zona Văii Jiului, se înscrie la Şcoala Tehnică din Vădeni, judeţul Gorj.

În 1945 se întoarce la Turnu Severin, unde ulterior va fi redactor-şef al cotidianului „Severinul liber", devenit „Drumul socialismului". În 1951 primeşte domiciliu forţat la Craiova. În 1953 devine redactor, la Bucureşti, la Radiodifuziune, dar va fi trimis din nou la Craiova pentru a înfiinţa postul de radio local (1954), unde va funcţiona ca redactor până în 1985. În anii 1968,1971, 1976 călătoreşte în Italia şi în Grecia. Debutează înl956 la „Oltenia literară" cu reportaje, schiţe, povestiri, iar editorial cu volumul de reportaje Pe plaiurile pandurilor (1957, în colaborare cu Petre Dragu). A mai colaborat la „Scânteia tineretului", „România liberă", „Scânteia", „Flacăra", „Tribuna", „Ramuri", „Luceafărul", „Steaua" etc. A semnat şi cu pseudonimele Lucian Severineanu, L. Talaz, Tucin Talaz.

Reporter cu propensiuni literare, Zatti se înscrie în seria condeierilor care „relatează" cu entuziasm, în spiritul cerinţelor ideologice ale momentului, fapte ale oamenilor noi, exploatând îndeosebi „filonul" aflat în Oltenia, „pe plaiurile pandurilor". Bunăoară, cu toate că titlurile, ca şi ţesătura textelor din Oraşele dragostei (1967), volumul lui reprezentativ, sunt predominant lirice - Pe portativele anotimpurilor, Focuri în nopţile Parângului, Cuibul de raţă sălbatecă - mesajul este subminat de un tezism accentuat. Câteva notaţii referitoare la tainele copilăriei ies de sub tirania ideologiei, fiind reuşite (o mamă explică unui băiat că munţii cresc pentru că sunt aidoma copiilor etc.), ca şi descripţia unor peisaje de natură. Elogiul realizărilor socialiste se regăseşte în Triunghiul apelor (1978), carte dedicată satelor olteneşti.

S-a observat că uneori umbra lui Calistrat Hogaş, Mihail Sadoveanu şi chiar a lui V. Voiculescu planează asupra scrierilor lui Zatti, ca în Cantată oltenească (1981), volum care cuprinde schiţe, nuvele, „cavatine", a căror notă distinctivă este descrierea, irizată de secvenţe legendare, a aceleiaşi zone. Câteva legende mai sunt incluse în Drumuri şi oameni din Oltenia (1985). Proza din Telegrame de dragoste (1984) sau din Curcubeul romanticilor (1987), deşi rămâne tributară parţial registrului reportericesc când şi când excesiv impetuos, face trecerea la alt discurs narativ, mai elaborat, nutrit însă tot de dragostea pentru peisajul natural şi uman al Olteniei. Zatti compune şi câteva piese de teatru, una (Vreau şi eu un rol) jucată la Teatrul Naţional din Craiova, altele (Ediţie specială, Chiot de bucurie etc.) fiind transmise la radio.

Opera literară

• Pe plaiurile pandurilor (în colaborare cu Petre Dragu), Craiova, 1957;
• Pe temeliile lui August, Craiova, 1959;
• Biruim, Craiova, 1960;
• Mi-e Oltenia o floare (în colaborare), Craiova, 1967;
• Oraşele dragostei, Bucureşti, 1967;
• Pe-un picior de plai, Bucureşti, 1967;
• Triunghiul apelor, Bucureşti, 1978;
• Cantată oltenească, Bucureşti, 1981;
• Telegrame de dragoste, Bucureşti, 1984;
• Drumuri şi oameni din Oltenia, Bucureşti, 1985;
• Curcubeul romanticilor, Craiova, 1987;
• Flori de câmp, ediţie îngrijită de Gabriela Rusu Păsărin, Bucureşti, 1996;
• Confesiuni în sinceritate, ediţie îngrijită de Ana Zatti, prefaţă de Ovidiu Ghidirmic, Bucureşti, 1999;
• Îndrăgostit de viaţă, ediţie îngrijită de Ana Zatti, Craiova, 1999;
• Cu dragoste, mereu, ediţie îngrijită de Ana Zatti, prefaţă de Ovidiu Ghidirmic, postfaţă de Gabriela Rusu Păsărin, Craiova, 2002.

Cărti de Lucian Zatti


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON