Nicolae Mares

Biografie şi Bibliografie

 -
Nicolae Mareş (18 aprilie 1938, Măgurele, judeţul Prahova) este un polonist şi traducător. Este fiul Elisabetei (născută Ţenea) şi al lui Dumitru Mareş, muncitor ceferist. Se înscrie la Universitatea din Bucureşti (1959-1960) şi îşi continuă studiile la Facultatea de Limba şi Literatura Polonă în cadrul Universităţii din Varşovia (1961-1966).

A îmbrăţişat cariera diplomatică, îndeplinind diferite funcţii în cadrul Ministerului Afacerilor Externe: în Departamentul de relaţii cu românii din străinătate (1966-1967), ataşat cultural la Ambasada Română din Varşovia (1967-1974), secretar la Departamentul pentru problemele Europei Centrale (1971-1974), director al Departamentului Central European (1981-1984), consilier (1989). A mai fost director al Centrului Cultural Român din Paris (1987-1988). Din 1994 este însărcinat cu afaceri ad-interim la Ambasada Română din Macedonia. Colaborează la „Steaua", „Tribuna", „România literară", „Contemporanul", „Familia", „Convorbiri literare", „Ateneu" etc.

Debutează ca traducător în 1970 şi îşi publică prima carte, monografia Republica Populară Polonă, în 1972 (în colaborare cu Lucia Badea). Monografia Ioan Paul al II-lea, papă pentru mileniul al III-lea (2000), bogat nutrită documentar, prezintă personalitatea marelui prelat prin mij­locirea operei şi a biografiei, avansând ipoteza originii sale române.

Aflându-se în contact direct cu literatura polonă, Mareş a tradus îndeosebi poezie, contribuţia sa situându-se mai ales în perimetrul liricii contemporane. Din patrimoniul clasic selectează şi transpune din versurile lui Adam Mickiewicz. Alte traduceri - Poeme (1973) de Tadeusz Rozewicz, Bucuria scrierii (1977) de Wislawa Szymborska şi Zece poeţi polonezi contemporani (1978) - prefigurează antologia Poezia poloneză contemporană (1981). Eşantioanele alese din cei peste 80 de poeţi antologaţi creionează reliefuri poetice interesante şi personalităţi de talent indiscutabil.

Sensibilitatea faţă de simţămintele delicate şi compatibilitatea tălmăcitorului cu prozodia modernă vor fi confirmate şi de transpunerea cărţii Nelinişte de Tadeusz Rozewicz, ca şi de versiunea pe care o realizează în Poeme de Karol Wojtyia, viitorul papă Ioan Paul al II-lea. În proză Mareş traduce, singur sau în colaborare, din Michat Rusinek, Tadeusz Zelenski-Boy, Zenon Kosidowski etc.

Opera

• Republica Populară Polonă (în colaborare cu Lucia Badea), Bucureşti, 1972;
• Wyspianski, Bucureşti, 1981;
• Ioan Paul al II-lea, papă pentru mileniul al III-lea, Bucureşti, 2000.

Traduceri:

• Zenon Kosidowski, Povestiri biblice, Bucureşti, 1970 (în colaborare cu Anda Mareş);
• Stanislaw Jerzy Lec, Gânduri nepieptănate, prefaţa traducătorului Iaşi, 1971, Aforisme, versuri, epigrame, prefaţa traducătorului, Iaşi, 1980;
• Tadeusz Rozewicz, Poeme, prefaţa traducătorului, Iaşi, 1973, Nelinişte, prefaţa traducătorului, Bucureşti, 1984;
• Michaf Rusinek, Pe urmele lui Copernic, prefaţa traducătorului, Bucureşti, 1973;
• Kazimierz Michaiowski, Cum şi-au creat grecii arta, Bucureşti, 1975 (în colaborare cu Anda Mareş);
• Wisiawa Szymborska, Bucuria scrierii, prefaţa traducătorului, Cluj Napoca, 1977;
• Adam Mickiewicz, Versuri alese, prefaţa traducătorului, Bucureşti, 1978 (în colaborare cu Miron Radu Paraschivescu, Virgil Teodorescu şi Vlaicu Bârna);
• Zece poeţi polonezi contemporani, prefaţă de Ion Petrică, Bucureşti, 1978;
• Cântece vorbite, prefaţă de Aurel Rău, postfaţa traducătorului, Iaşi, 1979;
• Tadeusz Zelenski-Boy, Marysienka şi Sobieski, Iaşi, 1980 (în colaborare cu Ion Tiba);
• Poezia poloneză contemporană, prefaţă de Vasile Igna, Cluj Napoca, 1981;
• Aleksander Omiljanowicz, Fantoma din codrii Bialowiezei, prefaţa traducătorului, Iaşi, 1982 (în colaborare cu Anda Mareş);
• Jerzy Edigey, Valiza cu milioane, Bucureşti, 1982 (în colaborare cu Anda Mareş);
• Gânduri nemuritoare. Proverbe şi cugetări poloneze, ediţie îngrijită şi prefaţă de traducător, Bucureşti, 1986;
• K. Korkozowicz, Cum am fost omorâtă, Bucureşti, 1990 (în colaborare cu Anda Mareş);
• Marian Podkowiiîski, Hitler şi clanul lui, Bucureşti, 1991;
• Karol Wojtyla (Papa Ioan Paul II), Poeme, prefaţă de Ioan Alexandru, Bucureşti, 1992;
• Triptic roman, Bucureşti, 2003.

Cărti de Nicolae Mares


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON