Octavian L. Cosma

Biografie şi Bibliografie

 -
Octavian Lazăr Cosma (n. 15 februarie 1933, Treznea, jud. Sălaj) este un muzicolog român.

Familia Cosma

Părinții săi, învățătorii Lazăr și Aurelia Cosma, au fost uciși în masacrul de la Treznea din septembrie 1940, comis de trupele horthyste după cedarea Ardealului de Nord.

A fost căsătorit cu pianista Elena Cosma. Cei doi sunt părinții muzicologului Mihai Cosma.

Studii

A studiat la școala normală din Blaj, apoi la Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj și la Conservatorul „N.A. Rimski-Korsakov” din Leningrad, clasa prof. Mihail Druskin. A obținut doctoratul în muzicologie în 1972, la Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

Activitate

Predă la Universitatea Națională de Muzică din București (este îndrumător de doctorat și profesor de muzicologie) unde și-a început cariera didactică în 1959 (la disciplinele estetică, istoria muzicii românești, muzicologie). Este acad., prof.univ. dr., dr.h.c.mult..

A fost primul îndrumător de doctorat în domeniul muzică din București. A fost membru în Consiliului Național al Titlurilor și Diplomelor Universitare (Comisia de atestare a personalului științific și științifico-didactic a Ministerului Educației și Cercetării). A fost șeful Catedrei de Muzicologie al Universității Naționale de Muzică din București (1977-1985).

A fost secretarul Secției de Critică muzicală și Muzicologie al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (1963-1993), apoi vicepreședintele Uniunii (1993-2005) fiind apoi Președinte interimar (2005-2006) si presedinte ales al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor (2006-2010). A fost Președintele Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România. A fost redactor șef al revistei „Muzica” (1990-2010). Este membru sau președinte a nenumărate jurii de concursuri de interpretare, de creație sau de ocupare a unor posturi de conducere în rețeaua Ministerului Culturii. Este membru în Consiliul de Administrație al Institutului Cultural Român și în Comitetul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

A publicat sute de studii și articole în ziare și reviste din România și din multe țări ale lumii, printre care S.U.A., fosta U.R.S.S., Bulgaria, Ungaria, Germania etc.. A apărut în sute de emisiuni radio și tv., la posturile naționale din România și din alte țări. A participat la numeroase congrese, simpozioane, conferințe, mese rotunde, consfătuiri, schimburi de experiență ș.a. în România, Statele Unite ale Americii, fosta U.R.S.S., Franța, Germania, Elveția, Italia, Ungaria, Polonia, Cehia, Grecia, Danemarca, Irak, Belgia, Olanda, fosta Iugoslavie, Austria, Danemarca, Regatul Unit, Suedia, Norvegia, Japonia etc. Este autorul a peste 80 de articole despre muzica și muzicienii români aflate în cel mai important dicționar de specialitate din lume, The New Grove Dictionary of Music and Musicians.
Recunoaștere

Octavian Lazăr Cosma este doctor honoris causa al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj și al Universității de Arte „George Enescu” din Iași. Este membru al American Musicological Society. A primit numeroase premii și distincții, între care Premiul Academiei Române, Premii ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și decorații ale statului român. Este cetățean de onoare al municipiului Blaj și al comunei natale. Din 2011 este membru corespondent al Academiei Române (singurul muzicolog din istoria Academiei care a obținut această recunoaștere). Alături de compozitorul Cornel Țăranu, este, în prezent, al doilea muzician membru al Academiei. În trecut au mai fost academicieni următorii muzicieni: folcloriștii Teodor T. Burada și Constantin Brăiloiu, compozitorii George Enescu, Sigismund Toduță, Sabin Drăgoi, Matei Socor, Ștefan Niculescu.

Volume

A scris următoarele cărți (listă selectivă):

    Opera românească (2 volume)
    Oedipul enescian Octavian Lazar Cosma (1967), Oedip-ul enescian, București: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă România
    Hronicul muzicii românești (9 volume)
    Hronicul Operei Române din București (a apărut vol. 1)
    Universul muzicii românești - Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
    Simfonicele Radiodifuziunii Române - 1928-1998
    Filarmonica din București în reflectorul criticii muzicale - 1921-1945
    Universitatea Națională de Muzică din București la 140 de ani (Istoria Conservatorului) (au apărut vol. 1, 2 și 3)
    Opera Română din Cluj - 1919-1999 (2 vol.)

Cărti de Octavian L. Cosma


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON