Perpessicius

Biografie şi Bibliografie

 -
Perpessicius - Dumitru S. Panaitescu (n. 21 octombrie 1891, Brăila, d. 29 martie 1971, Bucureşti) a fost un istoric şi critic literar, folclorist, eseist şi poet român, cercetător şi editor al operei eminesciene, membru titular al Academiei Române.

Biografie

Primii ani

S-a născut la Brăila, la 21 octombrie 1891, ca al doilea fiu al lui Ştefan Panait, muncitor, originar din Ianina, şi al Elisabetei Panait, născută Daraban, originară din Cucora (Putna). În 1898 a fost înscris în clasa întâi la şcoala primară numărul 4 din Brăila, pe care a absolvit-o în 1902. Din anul 1907 a studiat la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila. Până la terminarea liceului a fost secretar general al societăţii culturale „Avântul”, a elevilor de la liceul Nicolae Bălcescu.

În vara anului 1909, petrecându-şi vacanţa la mănăstirea Agapia, l-a cunoscut şi s-a împrietenit cu Titu Dinu, elev al lui Ovid Densusianu, la Facultatea de Litere din Bucureşti. În 1910 absolvă liceul şi devine student al Facultăţii de litere, la secţia de filologie modernă. În primul an de facultate a lucrat ca pedagog la pensionul Schewitz-Thieren, având sarcina de a împărţi elevilor mâncarea. A luat parte la cursurile ţinute de Ovid Densusianu, Nicolae Iorga, Ion Bianu, Ion Bogdan, Mihail Dragomirescu.

În anul al treilea de facultate a primit o bursă lunară în urma unui concurs, iar cu sprijinul şi recomandarea lui Ion Bianu, devine meditatorul nepoţilor lui Ion Ghica. În 1914 s-a căsătorit cu Alice Paleologu, o colegă de facultate.

În 1914 obţine licenţa în filologie romanică la Universităţii din Bucureşti.

Debutul

A debutat cu schiţa „Omida - Din lumea celor care se târăsc”, o replică la volumul Din lumea celor cari nu cuvântă a lui Emil Gârleanu. Schiţa a fost semnată cu pseudonimul Victor Pribeagu şi a apărut în revista brăileană Flori de câmp, nr. 5 din 20 iulie 1911.

A debutat ca poet cu poezia Reminiscenţă în revista „Versuri şi proză” a lui I.M. Raşcu în nr.7-8 din aprilie 1913, semnată cu pseudonimul D. Pandara, un fel de anagramă compusă din iniţiala prenumelui său şi din începutul numelui de familie al tatălui, Pan(ait) şi al mamei sale Dara(ban).

Activitatea literară

Semnează cu pseudonimul Perpessicius în Cronica (1915), revistă condusă de Gala Galaction şi Tudor Arghezi. Mobilizat pe front, este rănit în 1916 şi rămâne invalid de mâna dreaptă. Profesor în mai multe localităţi ale ţării, autor al unor apreciate manuale de literatură pentru liceu, elaborate împreună cu Al. Rosetti şi Jacques Byck.

Colaborează la Cuvântul, Lumea, Universul literar, România, Revista Fundaţiilor Regale, Letopiseţi, Neamul românesc, Cartea vremii, Flacăra, Gândirea, Cugetul românesc, Ideea europeană, Gazeta literară, Contemporanul, Viaţa românească, România literară, Steaua, Luceafărul; a ţinut cronica literară la Radio între 1934-1938. A fost director general al Bibliotecii Academiei, al Muzeului Literaturii Române (1957) şi al revistei Manuscriptum.

Opera

Volume

Culegerea de note intitulată Repertoriu critic (1925) a fost publicată într-o revistă de bibliografie. Notele completau imaginea poetului cu aceea a iubitorului de cărţi şi a criticului.

Volumul Scut şi targă apărut în 1926, dezvoltă teme inspirate din experienţa războiului şi de vremurile care au urmat.

    * Menţiuni critice, vol. I-V (1928 - 1946)
    * Itinerar sentimental (1932)
    * Dictando divers (1940)
    * Jurnalul de lector (1944), completat cu Eminesciana
    * Menţiuni de istoriografie literară şi folclor (1948 - 1956)
    * Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor (1957 - 1967)
    * Opere, vol. I-XII (1966 - 1983)
    * Lecturi intermitente (1971)
    * Eminesciana (1971)
    * Patru clasici (1974)
    * 12 prozatori interbelici (1980)
    * Scriitori români, vol. I-II (1989)

Cărti de Perpessicius


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON