Silviu Dragomir

Biografie şi Bibliografie

 -
Silviu Dragomir (13 martie 1888, Gurasada, judeţul Hunedoara - 23 februarie 1962, Bucureşti) - istoric şi politician. Membru corespondent (26 mai 1916) şi membru titular (25 mai 1928) al Academiei Române; repus în drepturi ca membru titular al Academiei Române (3 iulie 1990); preşedinte al Secţiunii Istorice a Academiei Române (1945-1948). Discurs de recepţie: Un precursor al unităţii naţionale: profesorul ardelean Constantin Romanul Vivu (29 mai 1929). A urmat cursurile Liceului românesc din Blaj (1897-1903) şi ale Liceului sârbesc din Novi Sad (1903-1905), după absolvirea cărora s-a înscris la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1905-1909). Şi-a continuat specializarea la Universitatea din Viena (1909-1911), perioadă din care datează şi primele sale investigaţii în arhive din Viena, Karlowitz şi Belgrad (1910), urmate, între 1910 şi 1911, de studii şi cercetări în arhive din Rusia.

A fost profesor de istorie bisericească la Seminarul Andreian din Sibiu (1911-1919), profesor de istoria popoarelor din sud-estul Europei la Facultatea de Litere şi Filosofie din cadrul Universităţii din Cluj (1919-1947); a deţinut conducerea Seminarului de Studii Sud-Est Europene, al unui colectiv de istorie modernă la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj (1957-1962) şi al revistei „Revue de Transylvanie”, înfiinţată de el (1934). S-a numărat printre participanţii la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, fiind ales unul dintre secretari; ministru de stat pentru minorităţi (1939, 1939-1940).

Lucrări de referinţă

Istoric al sud-estului european, s-a distins îndeosebi prin studiile consacrate romanităţii sud-dunărene şi slavisticii:

• Vlahii din Serbia în secolele XII-XV, 1922;
• Vlahii şi morlacii. Studiu din istoria românismului balcanic, 1924;
• Originea coloniilor române din Istria, 1924;
• Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în evul mediu, 1959.

O atenţie aparte a acordat Revoluţiei române de la 1848 din Transilvania:

• Studii şi documente privitoare la Revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-1849; Studii privind istoria Revoluţiei române de la 1848, apărută postum, 1989;

A acordat o mare atenţie legăturilor istorice dintre Ţările Române:

• Documente noi privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiul în sec. XV-XVI, 1926-1927;

S-a aplecat şi asupra frământărilor sociale şi religioase din secolul XVIII:

• Contribuţii privitoare la relaţiile Bisericii româneşti cu Rusia în veacul al XVIII-lea, 1912;
• Relaţiile bisericeşti ale românilor din Ardeal cu Rusia în veacul XVIII, 1914;
• Istoria desrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, vol. I-II, 1920, 1930;
• Vechile biserici din Zarand şi ctitorii lor din secolele XIV-XV, 1929;
• La politique religeuse des Habsbourgs et les interventions russes au XVIII-e siecle, 1944;
• Românii din Transilvania şi Unirea cu Biserica Romei,  1959.

 

A acordat atenţie diferitelor aspecte din istoria Transilvaniei:

• The Ethnical Minorities in Transylvania, 1927;
• La Transylvanie roumaine et ses minorites ethniques, 1934;
• La Hongrie et le probleme de la Transylvanie, 1934;
• Les Roumains de Transylvanie a la veille du mouvement de resurrection naţionale, 1938;
• La Transylvanie avânt et apres l’arbitrage de Vienne, 1943;
• Vingt-cinq ans apres la reunion de la Transylvanie a la Roumanie, 1943;
• La patrie primitive des Roumains et les frontieres historiques, 1944;
• Le Banat roumain. Esquisses historiques, 1944).

A fost şi autorul monografiilor:

• Avram lancu, 1924;
• Ioan Buteanu, prefectul Zarandului în anii 1848-1849, 1928;
• Nicolae Bălcescu în Ardeal, 1930;
• Dr. Ioan Mihu: Spicuiri din gândurile mele politice, culturale, economice, 1938;
• Andrei Şaguna et Joseph Rajacic, 1943.
 

Cărti de Silviu Dragomir


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON