Stefan Metes

Biografie şi Bibliografie

 -
Stefan Metes, istoric, preot.  

N. 27 dec. St. v. 1886, în Geomal, jud.  Alba, decedat la 30 iun. 1977, în Cluj-Napoca.

Studii la Liceul “Andrei Şaguna" din Braşov (1901 - 1909), Institutele teologice din Arad, Sibiu şi Caransebeş (1909- 1912) şi la Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Litere şi Filosofie (1912-1914), învăţător în Geomal (1914-1916), apoi învăţător şi preotparoh în Boholt, jud.  Hunedoara 1916 - 1922), director al Arhivelor Statului din Cluj (1922-1947), organizând această  instituţie, deputat în primul Parlament al României întregite, mai târziu sub secretar de stat în Ministerul lnstrucţiuniiş membru corespondent al Academiei Române (1919). În timpul regimului comunist, deţinut mai mulţi ani în închisoarea de la Sighet.  A publicat Iucrări de istoria Bisericii româneşti din Ardeal, studii de istorie socială şi locală, etc.

Lucrări: (de istorie bisericească):

Cronica popii Vasilie din Scheiul Braşovului, c. 1650.
Cu note şi lămuriri, în  rev. “Drum Drept", Vălenii de Munte, I, 1913, nr. 3, p. 165 - 186;
Serban Vodă Cantacuzino şi Biserica românească din Ardeal, Vălenii de Munte, 1915, 54 p.;
Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria.  Vol.I, Până la 1700, Arad, 1918, XII + 411 p.;
Relaţiile mitropolitului Andrei Şaguna cu românii din Principatele Române, Arad, 1925, 62p
Din istoria artei religioase româane I Zugravii bisericilor române, în ACMIT, 1926-1928, Cluj, 1929 (şi extras, VII+168 p.+48 ilustraţii);
Relaţiile Bisericii româneşti ortodoxe din Ardeal cu Principatele Române în veacul al XVIII-lea, Sibiu, 1928, 96 p.;
Viaţa bisericească a românilor din “Ara Oltului, Sibiu, 1930, 144 p.,
Lămuriri noi cu privire la revoluţia Iui Horia, Sibiu, 1933, XII + 62 p. (extras din RT, an. XXIII, 1933; se ocupă cu participarea clerului);
Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, Vol. I. (până la 1698).  Ed. a II-a revăzută şi  întregită, Sibiu, 1935, XXXVI + 597 p. + 115 ilustraţii, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, CXXVIII+364 p.;
La vie menee par les Roumaines en Transylvanie du XVI-e au XVIII-e secle, în vol.  La Transylvanie.  Ouvrage publie par lţinstitut d’Histoire Nationale de Cluj, Bucarest, 1938, p. 26 -336 (şi extras, 78 p.; se ocupa de viaţa bisericească);
Viaţa Bisericii Ortodoxe române din Transilvania în cei din urmă douăzeci de ani (1919-1939), în vol.  Omagiu I.P.S. Sale Dr.  Nicolae Bălan. mitropolitul Ardealului la douăzeci de ani de arhipăstorie, Sibiu, 1940, p. 543 -566;
Din relaţiile noastre cu Rusia. Fraţii David şi Teodor Corbea din Braşov în slujba poporului român ca luptători contra unirii cu Roma, ca diplomaţi şi scriitori. în MA, an. V 1960, nr.11-12, p. 836- 862;
Românii din “Ara Bârsei, a Făgăraşului şi Trei Scaune-Secuime şi unirea cu Roma. în MA, an.VIII, 1963,nr. 1-3,p. 109-130;
Zugravii şi icoanele pe hârtie (xilogravuri-stampe) şi sticlă din Transilvania în BOR, an. LXXXII, 1964, nr.78, p. 730-774;
Scolile de muzică şi cântare bisericească din Iaşi (1558) şi Bucureşti (1711-1823) şi românii din Transilvania, în MA, an. X. 1965, nr. 7 - 8 p. 511-520),
Câteva ştiri despre “versuri la morţi". în MA, an.  X, 1965, nr.11-12, p. 931-943;
Viaţa bisericească a românilor din scaunul Sălişte (Sibiu), în MA, an.  XIV, 1969, nr. 9-10, p. 612-660;
Episcopul Dionisie Novacovici (în anii 1761-1767). în MA, an.  XVIII,1973, nr.5-6, p.553-571

Cărti de Stefan Metes


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON