Szabo Deszo

Biografie şi Bibliografie

 -
Szabó Dezső (Kolozsvár, 1879. június 10. – Budapest, 1945. január 5.) magyar író, kritikus, publicista. A két világháború közötti magyar irodalom nagyhatású képviselője.Tartalomjegyzék [elrejtés]

Életpályája
 
Szabó Dezső fejszobra a róla elnevezett sétányon, Szervátiusz Tibor alkotása, Budapest, Gellért-hegyi Citadella közelében

1879-ben született Kolozsváron, kisnemesi tisztviselőcsalád tizedik gyermekeként. A kolozsvári református gimnáziumban érettségizett 1899-ben, majd a budapesti egyetemen folytatta tanulmányait magyar-francia szakon. Kiemelkedő tehetsége révén bekerült az Eötvös-kollégiumba, ahol összebarátkozott Kodály Zoltánnal, Horváth Jánossal és Szekfű Gyulával. Finnugor nyelvész szeretett volna lenni. A magyar–francia szakos tanári diplomájának megszerzése után rövid ideig tanított, majd Párizsba került ösztöndíjjal.

Hazatérése után tanított Székesfehérvárott, Nagyváradon és Székelyudvarhelyen, Sümegen, Ungváron, Lőcsén, de mindenhonnan botrányos körülmények közepette helyezték tovább. Az 1910-i tanármozgalomban heves vitába keveredett Tisza Istvánnal, ennek révén került a Nyugat, majd a Huszadik Század körébe. Éveken keresztül a Nyugat és a Huszadik Század munkatársa volt, első novellái a Nyugatban jelentek meg.

1918-ban az őszirózsás forradalom Lőcsén találta, innen települt fel Budapestre irodalmi szabadúszóként. Személyesen élte meg a Tanácsköztársaság és a proletárdiktatúra időszakát, és azokat idegennek és nemzetellenesnek tartotta, ezért vidékre menekült. Mivel úgy látta, hogy az országban „az elsősorban zsidó hadiszállítók nemzetellenes üzelmei” folynak, emiatt az a véleménye alakult ki fiatal korában, hogy „Magyarországot a kapitalizmus béklyóba vetette”, és mindezt a szocializmussal együtt a zsidók tevékenysége eredményének tekintette.

1918-ban fejezte be Az elsodort falu című könyvét, mely Erdélyben és Budapesten játszódik, és a kor általa magyarpusztítónak tartott irányzatait ecseteli. A könyv egy csapásra ismertté és híressé tette. A húszas évektől németellenesség is érzékelhető volt műveiben. Bajcsy-Zsilinszky Endrével lapot szerkesztett Előörs címmel, a lapban „fajvédő” hangnemben írtak. Véleményük a magyarságot fenyegető veszélyekről nem egészen azonosak, mert míg Bajcsy-Zsilinszky a németeket tartotta a legnagyobb veszélynek, Szabó a zsidóságot. A zsidóság iránti kritikus hozzáállása ugyanakkor nem illeszthető be egyértelműen a kor szélsőjobboldali, vulgáris antiszemita áramlatai közé, s éppenséggel ezekről ugyanolyan elítélően írt, mint magáról a zsidóságról. Az antiszemitizmuson és a németellenességen túl Szabó Dezső harcos ellensége volt a katolicizmusnak is.

A harmincas években eleinte támogatta Gömbös Gyula nemzeti munkatervét, majd elfordult attól, és fokozatosan szembefordult a Horthy-korszak vezetőivel. 1932-ben írta a Feltámadás Makucskán, 1934-ben A kötél legendája című művét. A véleménye szerint nyilvánvalóan nemzetellenes nemzetközi szocializmust és kommunizmust világosan elutasította. Politikailag inkább Mussolini fasizmusával szimpatizált mint Hitler nemzeti szocializmusával, sőt, elítélte a német megszállást és a nyilasuralom terrorját.

1945-ben, 65 éves korában hunyt el Budapesten, Rákóczi téri lakása óvóhelyén. Éhségtől is legyöngült szervezetét könnyen ragadta magával a halál. Lírai hangvételű szépírói munkája, önéletírása befejezetlenül maradt.

Rövid értékelése

Művelt, tájékozott, több európai nyelvet beszélt. Hamar kitűnt tanulmányaival, közéleti írásaival, mint író, nyelvi erejével. A 20. századi magyar írói nyelv nagy hatású megújítója. Expresszív stílusa, képalkotó képessége, mondanivalójának tömörítése plasztikussá és mozgalmassá teszik írásait. Alkotásaiban a kor valamennyi divatos szellemi áramlata otthagyja lenyomatát, a pozitivizmustól a szellemtörténeten át az irracionális filozófiákig. A magyar irodalmi hagyományok közül leginkább a romantikában gyökerezik, majd Ady Endre, Móricz Zsigmond nyomán a magyarságot méltatja szellemtörténeti értelemben. Nem vált hívévé a nemzeti fajelméletnek és a rasszizmusnak.

Ki nem mondott, de valóságos vágya a polgárosodás. Szabadon gondolkodó polgárként szeretett volna élni a 20. századi Magyarországon. A századelő rövid időszakától eltekintve Magyarországon ez nem volt lehetséges, leginkább ebből származik az 1930-as évek közepétől való szellemi magára maradottsága és elszigetelődése. Ugyanez az oka 1945-től 1990-ig való viszonylagos háttérbe szorítottságának az irodalomtanításban és az irodalmi propagandában.

Művei

Nyelvújítási tanulmányok (Budapest, 1903)
A vogul szóképzés (Budapest, 1904)
Nincs menekvés (regény, Ungvár, 1917)
Napló és elbeszélések (Gyoma, 1918)
Mesék a kacagó emberről (elbeszélés, Budapest, 1919)
Az elsodort falu (regény, Budapest, 1919)
Egyenes úton (Budapest, 1920)
Tanulmányok és jegyzetek (Budapest, 1920)
Ölj! (elbeszélés, Budapest, 1921)
Csodálatos élet (regény, Budapest, 1921)
Panasz (Budapest, 1923)
Jaj! (elbeszélés, Budapest, 1924)
Segítség! (regény, Budapest, 1925)
Tenger és temető (elbeszélés, Budapest, 1925)
Összegyűjtött munkái (I – XVI. Budapest, 1926)
Megered az eső (regény, Budapest, 1931)
Feltámadás Makucskán (2 elbeszélés, Budapest, 1932; 1956, Komlós Aladár előszavával)
Karácsony Kolozsvárt (regény, Budapest, 1932)
A kötél legendája (elbeszélés, Budapest, 1934)
Az egész látóhatár (I – III. tanulmánygyűjtemény, Budapest, 1939)
A bölcsőtől Buda estig (önéletrajzának első része Budapest, 1944)
Ének a révben (regény, Budapest, 1947)
Életeim (Nagy Péter előszavával, (I – II. Budapest, 1965)
Forrásdokumentuma: Nyugat., Budapest : Noran, 2008. ISBN 978-963-9716

Emlékezete
 
Szabó Dezső sírja Budapesten. Kerepesi temető: 24-1-16.
Petri Lajos bronz portrészobra (1934)
Emléktábla 1935-1938-ig való lakóházán (1997)
A szócikkben látható köztéri portrészobor Budán, Szervátiusz Tibor alkotása, a Szabó Dezső sétányon (2007)
Szabó Dezső Emléktársaság (2007-)

Források

Új magyar irodalmi lexikon III. (P–Zs). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994, 1863–1865. o. ISBN 963-05-6807-1
FÜLEP LAJOS: SZABÓ DEZSŐ REGÉNYE Nyugat 1919. 16-17. szám

Cărti de Szabo Deszo


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON