Tache Papahagi

Biografie şi Bibliografie

 -
Tache Papahagi (n. 6 octombrie 1892, Avdela, Pind, Grecia - d. 17 ianuarie 1977, Bucureşti) a fost un lingvist, etnograf şi folclorist român de origine aromână (macedoromână) (vezi Tache Papahagi "Macedoromânii sau aromânii").

Studii

A urmat şcoala primară la Avdela şi liceul român la Ianina şi la Bitolia (1903-1912). A fost student al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, licenţiat în 1916. Doctor în filologie în 1925, cu teza "Graiul şi folclorul Maramureşului". Docent al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti.

Activitate pedagogică şi ştiinţifică

A fost asistent la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1921), apoi docent (1926), conferenţiar (1928) şi profesor (1943-1948). În 1964 primeşte titlul de "profesor emerit" şi în acelaşi an primeşte Premiul de Stat. În activitatea sa ştiinţifică, a îmbinat studiul etnografiei, folclorului şi limbii, considerate de el ca fiind surse esenţiale pentru constituirea unei imagini de ansamblu a vieţii poporului român şi pentru elucidarea problemelor legate de naşterea şi evoluţia, în timp şi spaţiu, a limbii române. A consacrat limbii române mai multe studii şi lucrări în care sunt dezbătute şi precizate o serie de fapte de fonetică şi morfologie. O preocupare constantă a constituit-o pentru el lexicologia. Rod al unei temeinice cercetări pe teren, monografiile sale dialectale, în care punctului de vedere al lingvistului i se asociază permanent viziunea folcloristului şi etnografului, constituie lucrări fundamentale pentru dialectologia şi folcloristica românească, oferind în acelaşi timp, un bogat material studiilor de istorie a limbii. Studiile sale consacrate aromânilor completează în mod fericit operele lui Theodor Capidan. Fundamental rămâne "Dicţionarul dialectului aromân – general şi etimologic. Dictionnaire aroumain (macedo-roumain) général et étymologique Bucureşti, 1963, ed. a II-a, 1974), instrument de lucru indispensabil în cercetarea acestui idiom, ca şi a genezei şi evoluţiei limbii române, adevărată enciclopedie a vieţii materiale şi spirituale a aromânilor".

Din lucrările sale

    Aromânii din punct de vedere istoric, cultural şi politic, 1915
    La românii din Albania, 1920
    Antologie aromânească, 1922
    Din folklorul romanic şi cel latin, 1923
    O problemă de romanitate sud-ilirică, 1923
    Din epoca de formaţiune a limbii române: probleme etno-lingvistice, 1924
    Cercetări în Munţii Apuseni, 1925
    Graiul şi folklorul Maramureşului, 1925
    Biblioteca naţională a aromânilor, 3 vol, 1926-1935
    Creaţiunea poetică populară, 1926
    Macedo-Românii sau Aromânii, 1927
    Dispariţii şi suprapuneri lexicale, 1927
    Images d'éthnographie roumaine, daco-roumaine et aroumaine, 3 vol, 1928-1934
    Folklor român comparat, 1929
    Introducere în filologia romanică cu privire specială asupra istoriei limbii române: Fonetica, 1930
    Origina Muloviştenilor şi Gopeşenilor, 1930
    Basilica-Eclesia, f. an
    Poeţii Araia şi Caciona, 1932
    Flori din lirica populară – doine şi strigături, 1936
    Din morfologia limbii române: substantivul, articolul, numeralul, pronumele, 1937
    Etimologii, 1939
    Manual de fonetică romanică – română, italiană, franceză şi spaniolă, 1943
    Paralele folclorice (greco-române), 1944
    Poesia lirică populară, 1967
    Dicţionarul dialectului aromân. General şi etimologic, 1963, 1974

Cărti de Tache Papahagi


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON