Zoe D.-Busulenga

Biografie şi Bibliografie

 -
Zoe Dumitrescu Buşulenga (n. 20 august 1920, Bucureşti  - d. 5 mai  2006, Mănăstirea Văratec, Neamţ) a fost o personalitate a culturii române, cu o prolifică activitate de cercetător, critic şi istoric literar, eseist, filozof al culturii şi pedagog român. A fost membră a Academiei Române şi a unor importante instituţii culturale europene. A fost un colaborator important al regimului Ceauşescu în domeniul culturii şi unul dintre promotorii ideologiei proletcultismului, iar după 1989 a ales să se retragă într-o chilie a mănăstirii Văratec. A fost înmormântată la mănăstirea Putna, cu onoruri militare. A fost fiica lui Nicolae Dumitrescu, jurist şi a Mariei Apostol, filolog.

Studii

    * Şcoala Centrală din Bucureşti
    * Studii muzicale la Conservatorul "Pro-Arte"
    * Studii juridice şi filologice (anglo-germanistică, istoria artelor)
    * 1970, doctorat cu teza Renaşterea - Umanismul - Dialogul artelor

Cariera profesională

    * 1948 - 1971 -- asistent universitar, lector, conferenţiar şi profesor universitar (din 1971), şef al Catedrei de Literatură Universală şi Comparată] (din 1975) la Universitatea din Bucureşti
    * Până în 1957, redactor la Editura pentru Literatură şi cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G.Călinescu"
    * Din 1973, director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară "George Călinescu" din Bucureşti
    * Visiting Professor la Universitatea din Amsterdam (1972)
    * Membru corespondent al Academiei Române - 1 martie 1974
    * Membru titular al Academiei Române - 22 ianuarie 1990
    * Vicepreşedintele Academiei Române (2 februarie 1990 - 18 februarie 1994)
    * Preşedinte al Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române
    * Director al Şcolii Române din Roma (Accademia di Romania) - (1991-1997)
    * Membră în Comitetul Executiv al Asociaţiei Internaţionale de Literatură Comparată (1973-1979)
    * Membră a Academiei de Ştiinţe şi Studii Europene din Franţa
    * Membră a Academia Europaea din Londra (1993)

Opera

Activitate publicistică

Zoe Dumitrescu Buşulenga a publicat articole în numeroase reviste de specialitate: Manuscriptum, Revista de istorie şi teorie literară, România literară, Secolul 20, Synthesis etc. A fost director al Revistei de istorie şi teorie literară şi al revistei ''Synthesis.

Opera literară

Zoe Dumitrescu Buşulenga, comparatist şi critic literar de formaţie anglo-germană, a manifestat preocupari de interdisciplinaritate şi de filozofie a culturii. Este autoarea unor volume de istorie literară, literatură comparată, istoria culturii, analize stilistice şi memorialistică.

Studii de istorie a culturii

    * Ion Creangă, Bucureşti, Ed. pentru Literatură, 1963
    * Eminescu, Bucureşti, Ed. Tineretului, col. "Oameni de seama", 1964
    * Surorile Brontë, 1967
    * Sofocle şi condiţia umană, Bucureşti, Ed. Albatros, col. "Contemporanul nostru", 1974
    * Eminescu - cultură şi creaţie, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1976
    * Renaşterea, umanismul şi destinul artelor, Bucureşti, Ed. Univers, 1975
    * Eminescu şi romantismul german, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1986 ed. a II-a, Bucureşti, Ed. Universal Dalsi, 1999)
    * Eminescu. Viaţă - Creaţie - Cultură, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1989
    * Ştefan Luchian, 1993, (în colaborare)
    * Muzică şi literatură, (în colaborare cu Iosif Sava), Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1986 (vol. II, 1987; vol. III, 1994)

Studii de comparatistică

    * Renaşterea, umanismul, şi dialogul artelor, 1971; ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 1975
    * Valori şi echivalenţe umanistice, excurs critic şi comparatist, Bucureşti, Ed. Eminescu, col. "Sinteze", 1973
    * Itinerarii prin cultură, (culegere de articole grupate în patru capitole: I. Portrete pentru o istorie a culturii române, II. Literaturi străine, III. Miscellanea, IV. Gânduri de umanist), Bucureşti, Ed. Eminescu, 1982

Impresii de călătorie

    * Periplu umanistic, 1980, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1980 (însemnari eseistice despre Grecia, Italia, Anglia, Suedia, Olanda, Franţa)

Memorialistică

    * Caietul de la Văratec. Convorbiri şi cuvinte de folos, Ed. Lumea Credinţei, Bucureşti, 2007

Cărti de Zoe D.-Busulenga


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON